DK Nyt
Økonomiaftalen er i hus – med 2,5 mia. kr. til klima

Økonomiaftalen er i hus – med 2,5 mia. kr. til klima

ØKONOMIAFTALE Udgiftsniveauet for 2012 kan fastholdes. Øgede investeringer på klimaområdet med 2,5 mia. kr.

Regeringen og KL har i dag 10. juni indgået aftale om kommunernes økonomi for 2013, oplyser Finansministeriet, der fremhæver en indsats for at imødegå klimaforandringer. Kommunerne vil således øge deres investeringer i klimatilpasning af spildevandsområdet med 2,5 mia. kr. i 2013, hvilket skal styrke afledningen og håndteringen af regnvand.

Aftalen indebærer, at kommunerne kan fastholde udgiftsniveauet i budgetterne for 2012. Hertil kommer et løft på 300 mio. kr. til kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats bl.a. til gavn for ældre og mennesker med kronisk sygdom. Samtidig udmøntes de 500 mio. kr., der med finanslovsaftalen for 2012 er afsat til bedre normeringer i dagtilbud.

Centrale initiativer i aftale om kommunernes økonomi for 2013:

- Løft af investeringer i klimatilpasning på 2,5 mia. kr.

- Løft til den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne på 300 mio. kr.

- Løft til bedre normeringer i dagtilbud på 500 mio. kr.

- Ny moderniseringsaftale, der frigør knap 750 mio. kr. til borgernær service i kommunerne i 2013.

- Fortsat indsats for afbureaukratisering af regler på kommunale opgaveområder.

Aftalen giver herudover startskuddet til en gennemgribende modernisering af den offentlige sektor. Det er således aftalt at skabe et råderum på knap 750 mio. kr. i 2013 og i alt 1,5 mia. kr. frem mod 2014, som kommunerne kan prioritere til gavn for bl.a. børn, skole og ældre.

 

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/oekonomiaftalen-er-i-hus-med-2-5-mia-kr-til-klima