DK Nyt

Økonomiaftale uden rum til samlet skattestigning

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL rummer ikke en lempeligere indstilling til kommunale skattestigninger end det har været tilfældet tidligere år. Kommunerne under ét skal holde skatten i ro, ellers modregnes der 1:1 i bloktilskuddet.

Økonomiaftalen rummer en mulighed for at nogle kommuner kan sætte skatten op for i alt 200 mio. kr., men kun hvis andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Den hidtige tilskudsordning for skattelettelser videreføres, så staten spæder til med 75 pct. af den manglende skatteindtægt 2020, 50 pct. i 2021 og 2022 og 25 pct. i 2023.

På området for ikke-beløbssatte regler åbner økonomiaftalen for en mulig opblødning. Der skal nedsættes en taskforce til forenkling af statslig regulering, og foruden regeringen og KL skal Danske Regioner også deltage.

mk

 

https://www.dknyt.dkartikel/oekonomiaftale-uden-rum-til-samlet-skattestigning