DK Nyt
Odsherred vil stimulere beskæftigelsen

Odsherred vil stimulere beskæftigelsen

BUDGET 2012 Kommunen er tynget af skattegæld, men der skal bygges plejecenter og lægges ny asfalt
9. SEP 2011 11.55

ODSHERRED: S, V, SF, DF, K og Odsherredslisten har indgået budgetforlig for 2012 til 2015. Målet er at sikre en holdbar økonomi og med en anlægs- og vækstpakke at stimulere beskæftigelsen, lyder det fra Odden.

I budgetårene 2012 og 2013 står Odsherred kommune over for en økonomisk udfordring på samlet set 100 mio. kr. som følge af efterregulering af skatteindbetalingerne for 2009 og 2010, den såkaldte Skattegæld.

Partierne er derfor enige om at fastholde en stram budgetstyring i fagudvalg og byråd i de kommende år. Partierne er enige om at finansiere de 100 mio. kr.  via besparelser på administration og fagudvalg samt effektiviseringer. Restgælden vil således være 19,5 mio. kr., som byrådet skal finansiere i 2013.

Gang i beskæftigelsen, stort anlægsbudget og udvikling af kommunen
Forligspartierne bag budgettet i Odsherred kommune er enige om at sætte massivt ind med anlægsopgaver, nybyggeri og renovering for at stimulere den lokale beskæftigelse i 2012. Partierne har derfor afsat en anlægspulje på 66 mio. kr. i 2012. Anlægsopgaverne finansieres dels via overskud på den ordinære drift i 2012, og kvalitetsfondsmidler samt en større andel lån indenfor de lånerammer som regering og folketing har stillet til rådighed.

Partierne er enige om, i fællesskab at udmønte den samlede anlægsramme og udvælge relevante projekter inden 15. november. En række opgaver ligger dog allerede fast, således er der afsat knap 10 millioner kroner til plejecenterbyggeriet i Asnæs og Hørve, 6 millioner kroner til Vig Parkvej-syd, 2 millioner kroner til nyt asfalt mm. I alt har partierne allerede øremærket projekter for 26 millioner kroner i 2012.

Budgettet for 2012 og 2013 finansieres ved at der gennemføres besparelser på de enkelte udvalgsområder for i alt 16 mio. kr. Den økonomiske effekt af effektiviseringerne beløber sig til 29,2 mio. kr., som fordeles med 13,9 til vækstpakken samt 14,4 til udviklingsskabende indsatser og initiativer.

ka

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/odsherred-vil-stimulere-beskaeftigelsen