DK Nyt
Odsherred: Tag fri en dag og vær frivillig

Odsherred: Tag fri en dag og vær frivillig

Kommunen opfordrer nu alle 3000 medarbejdere til at bruge en dag på frivilligt humanitært eller socialt arbejde i løbet af det næste år

ODSHERRED: 2011 er af EU udnævnt til 'Det europæiske år for frivilligt arbejde til fremme af aktivt medborgerskab', og netop i dag, fredag den 30. september 2011, er udnævnt til 'Frivillig Fredag' eller frivillighedsdag med det formål at fremme befolkningens engagement i socialt, frivilligt arbejde.

I dag er godt en tredjedel af befolkningen engageret i frivilligt arbejde, men det var socialminister Benedikte Kiærs målsætning ved præsentationen af frivillighedsåret, at halvdelen af alle danskere yder frivilligt arbejde inden 2020.

Af de 35 pct., som udfører frivilligt arbejde, svarende til 1,5 mio. danskere, gør de 260.000 det inden for social- og sundhedsområdet.

3000 par frivillige hænder
Nu vil Odsherred Kommune gøre en indsats for at få endnu flere engageret i det frivillige arbejde. Som den første kommune i landet har kommunen derfor besluttet, at samtlige godt 3000 ansatte i kommunen får fri til at yde frivilligt arbejde otte timer inden for det næste år, vel at mærke med løn fra kommunen.

- Vi har heldigvis i forvejen et rigtig godt foreningsliv, som rigtig mange borgere er dybt engageret i, og vi har også mange sociale og humanitære organisationer, som yder et uvurderligt arbejde. Men jeg er sikker på, at der sagtens kan bruges flere frivillige hænder rundt om i vores kommune, og derfor vil vi gerne frisætte vores medarbejdere med en utvetydig opfordring til, at de går ud og bruger en dag på frivilligt arbejde. Om det så i praksis viser sig i stedet at blive til fire eftermiddage à to timer er underordnet, det skal man bare aftale nærmere med sin leder, siger borgmester Thomas Adelskov.

Fokus og engagement
Han håber med initiativet at få sat fokus på det frivillige arbejde og engagement og at flere får øjnene op for den glæde, det er at yde et stykke frivilligt arbejde.

- Når jeg møder frivillige, som yder noget for andre, er det kendetegnende, at indsatsen giver noget igen, og det er vel at mærke ikke kroner og øre, men menneskeligt samvær, indsigt, overskud og dermed unikke kvaliteter i vort samfund. Det kan være som besøgsven hos ældre borgere, som vil være glad for et jævnligt besøg og kontakt.

Kun loven og fantasien sætter en grænse for, hvilken form for frivilligt arbejde, man kan give sig i kast med. Det ligger i sagens natur, at der er tale om ikke-lønarbejde og en ekstra hånd inden for det humanitære, sociale eller sociale arbejde til gavn for andre og for samfundet, understreger borgmesteren.

Hovedudvalget er orienteret om borgmesterens forslag og bakker op om det, fordi det netop sker på det frivillige område. Der er således ikke tale om en tjenstlig ordre eller om en påtvunget indsats, men om at gå ind i et område, hvor alle kan være med, uanset fag og daglig dont.

- Vi vil opfordre vore egne institutioner til at fremkomme med ønsker til frivilligt arbejde. Det kan være, børnehaven har behov for at par ledige hænder til en udflugt eller til en bagedag. Det kan være, plejecentret kan bruge nogle, som vil gå en tur med beboerne, spille kort, musik eller fortælle en historie, nævner Thomas Adelskov som eksempel.

På kommunens hjemmeside under www.odsherred.dk/frivillig kan man læse mere om initiativet og de opgaver, som udbydes.

Og skulle borgerne få lyst til at gå de kommunalt ansatte i bedene er de mere end velkomne.

- Det er målet at inspirere resten af borgerne til at gå ind i frivilligt arbejde, ligesom vi håber, at vore medarbejdere får så megen glæde af et engagement, at de vedbliver med det, siger Thomas Adelskov.


Foto: http://www.flickr.com/photos/cristic/with/369634461/

 

https://www.dknyt.dkartikel/odsherred-tag-fri-en-dag-og-vaer-frivillig