DK Nyt

Odsherred ønsker 13 års skolepligt

Frikommuneforsøg afventer godkendelse
KORT NYT16. JAN 2012 10.42

ODSHERRED: Som en del af frikommune-forsøget har Odsherred ansøgt om at få lov til at udvide skolepligten til 13 år for at styrke beskæftigelsen i kommunen, der er under hårdt pres, skriver Altinget.

Næsten 30 pct. i kommunen har ikke gennemført en ungdomsuddannelse ti år efter, de har forladt folkeskolen. Den statistik er blandt de dårligste i hele landet.

Odsherred vil give de unge lov til at tage et fuldtidsarbejde i et år i løbet af de 13 år, og dermed er der reelt kun tale om 12 års skolepligt. Men altså nok til, at de kan nå at gennemføre en ungdomsuddannelse på en erhvervsskole, et gymnasium eller en handelsskole.

Undervisningsminister Christine Antorini (S) har flere gange tidligere talt varmt for at udvide undervisningspligten, men hun vil ikke udtale sig om ansøgningen, før regeringen har taget endelig stilling til den. Det ventes at ske i løbet af få måneder.

Radikale og de borgerlige partier har hele tiden været imod at hæve undervisningspligten fra de nuværende ni år.

ka

 

 

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/odsherred-oensker-13-aars-skolepligt