DK Nyt

Odsherred må om igen med kystbeskyttelse ved Rørvig

Otte grundejere vil ikke hænge på udgifterne til sandfodring og har fået medhold i Miljøklagenævnet til, at kommunen skal behandle sagen forfra.
6. JUN 2020 14.32

ODSHERRED: Odsherred Kommune har ikke været tydelig nok, når det gælder, hvad et kystbeskyttelsesprojekt ved stranden mod Kattegat nær Rørvig egentlig omfatter. 

Miljøklagenævnet har hjemvist en sag, hvor otte grundejere i første række ned mod stranden var utilfredse med en kommunal afgørelse, der blandt andet betød, at de i et lag ligeligt forpligtes til at stå for udgifterne til at vedligeholde beskyttelsen, hvilket indebærer årlig sandfodring. 

Grundejerne mener, kystbeskyttelsen og dermed finansieringen må være et kommunalt ansvar, hvilket nævnet dog ikke i sig selv anfægter.

Nævnet peger derimod på, at Odsherred Kommunes afgørelse er for uklar - ikke mindst i forhold til, hvad projektet egentlig omfatter, så derfor skal den om igen.

Det fremgår af afgørelsen, at Vestsjællands Amt som beskyttelse mod kysterosion etablerede skråningsbeskyttelser og fem bølgebrydere i 1990 og 1993, men der er dog et ubeskyttet område på omkring 260 meter udfor et fredet habitatområde, Flyndersø.

Odsherred Kommune overtog sagen i 2007 og havde altså en afgørelse klar i 2019, efter at også Kystdirektoratet har været ind over med afgørelser og udtalelser. 

Ifølge nævnet skal kommunen udarbejde et egentligt skitseprojekt med økonomiske overslag i så gennemarbejdet en form, at de berørte grundejere har et sikkert grundlag at sige ja eller nej til projektet på, og det har kommunen ikke levet op til. 

 

 

 

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/odsherred-maa-om-igen-med-kystbeskyttelse-ved-roervig