DK Nyt
Odense lukker skole delvis over skade i konstruktionen
Foto: Næsby Skole

Odense lukker skole delvis over skade i konstruktionen

Elever skal fjernundervises a la corona, mens der udføres understøttelse af etageadskillelse.
25. AUG 2021 6.34

ODENSE: Fare for, at etageadskillelsen ikke kan holde, har fået Odense Kommune til med dags varsel at lukke en del af Næsby Skole, en tilbygning fra 1960'erne. Elever fra 4. klasse og op skal i stedet fjernundervises, indtil man finder en løsning på, hvordan de igen kan møde i skole.

Den lukkede bygning er fra 1965, og undersøgelser i sommer har sammen med efterfølgende beregninger vist, at der ikke er den nødvendige sikkerhedsmargin i forhold til hvordan undervisningslokaler bruges i dag, hvor eleverne har legeaktiviteter, løber og danser hip hop, siger kontorchef Per Rygaard fra Byggeri og Ejendomme i By- og Kulturforvaltningen.

Forvaltningen undersøgte bygningen, efter at håndværkere i forsommeren renoverede gulve og lofter. Her målte teknikere en såkaldt nedbøjning på 35-40 millimeter. Efterfølgende er der taget boreprøver af etageadskillelsen, og en rådgivende ingeniør har regnet på bæreevnen.

Understøtning med stålkonstruktion

Konstruktionen er bygget til at bevæge sig, men selvom den målte nedbøjning er stabil og har været det siden forsommeren, giver den anledning til skærpet opmærksomhed. Forvaltningen har bestilt en second opinion hos et andet firma forud for renoveringen af etageadskillelsen med understøtning med en stålkonstruktion.

Situationen er ny, og i løbet af de næste 14 dage vil By- og Kulturforvaltningen lægge en plan for projekteringen af understøtningen og hvordan renoveringen vil foregå. For eleverne står Børn- og Ungeforvaltningen "på tæer de kommende dage" for at sikre eleverne undervisning.

- I de første dage kommer vi til at trække på vores corona-erfaringer med undervisning hjemmefra. Jeg håber, at det lykkes at finde løsninger, der betyder, at børnene kan komme tilbage til fysisk fællesskab hurtigst muligt, siger skolechef Nikolaj Juul Jørgensen.

mk

https://www.dknyt.dkartikel/odense-lukker-skole-delvis-over-skade-i-konstruktionen