DK Nyt

Odense hyrer eksperthjælp til sin klimaplan

Ny Task Force med seks klima-fagfolk skal komme med anbefalinger til Odenses klimaindsats inden sommerferien.
6. MAJ 2021 11.24

ODENSE: Odense skal være klimaneutral senest i 2030. Det vedtog et enigt Odense Byråd sidste år. Nu har Økonomiudvalget nedsat en Task Force af eksperter, som skal komme med anbefalinger til, hvordan Odense når i mål, oplyser kommunen.
 
Eksperterne vil præsentere deres anbefalinger inden sommerferien 2021 som optakt til de politiske forhandlinger om kommunens første klimahandleplan, der forventes vedtaget i september 2021. 

Det har været afgørende for Økonomiudvalget, at Task Forcens medlemmer har et indgående kendskab til udfordringer og løsninger på klimaområdet. Task Forcen består derfor af seks eksperter, der repræsenterer et bredt spektrum af fagligheder indenfor klimaområdet, herunder bæredygtig mobilitet, energi, adfærd, cirkulær tænkning og økonomi. Medlemmerne er:

  • Sebastian Mernild (formand), prorektor på Syddansk Universitet og professor i klimaforandring
  • Camilla Haustrup Hermansen, direktør, Plus Pack og formand for regeringens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi
  • Henrik Dresbøll, forfatter, foredragsholder og adfærdsdesigner samt cand.mag. i kognitiv semiotik
  • Kirsten Halsnæs, professor i klimaøkonomi og risikovurderinger, Danmarks Tekniske Universitet
  • Lars Aagaard, adm. direktør for brancheorganisationen Dansk Energi og medlem af Det Miljøøkonomiske Råd
  • Malene Freudendal-Pedersen, professor i byplanlægning, Aalborg Universitet 

ka

 
 
 
 
 
 
 

https://www.dknyt.dkartikel/odense-hyrer-eksperthjaelp-til-sin-klimaplan