DK Nyt
Odense har ikke narret nogen i vejsag

Odense har ikke narret nogen i vejsag

Kommunen får opbakning fra Kammeradvokaten mod grundejere, der føler sig uoplyste om vejplaner - men ændrer planforløb og justerer arbejdsgange
19. JUN 2012 12.56

ODENSE:  Odense Kommune har ikke tilsidesat sin generelle oplysningspligt overfor køberne af grunde i Bækkelunds Have ved ikke at orientere om en mulig Ring 3 Vest i forbindelse med salget. Det konkluderer Kammeradvokaten i en netop udsendt redegørelse for forløbet, lyder det fra kommunen, der efter kraftig kritik bad Kammeradvokaten om at undersøge, om kommunen skulle have tilsidesat sin oplysningspligt eller god sagsbehandlingsskik.

Kammeradvokaten konkluderer, at det efter hans opfattelse ikke er tilfældet: Kommuneplanen har været og er let tilgængelig for alle borgere, og kommunens planlægning bærer i den relevante periode ikke præg af, at kommunen har forfulgt usaglige hensyn, eller at det almindelige planarbejde er foregået skjult og med det formål at 'narre' køberne.

- Kammeradvokaten mener ikke, at Odense Kommune har gjort noget forkert rent faktuelt. Det er jeg tilfreds med. Vi vil sikre maksimal åbenhed. Vi har allerede taget initiativ til, at kommunens hjemmeside er ændret, sådan at vi nu tydeligt gør opmærksom på, at det er en god ide at gennemse relevante planer, hvis man vil købe en grund. Men hele sagen betyder, at vi nu endvidere vil vurdere, om der er brug for justeringer af vores arbejdsgange, siger adm. direktør Stefan Birkebjerg Andersen, By- og Kulturforvaltningen.

Ny proces i gang
- Jeg vil gerne understrege, at jeg er meget ked af denne sag - særligt hvis nogen har haft indtrykket af, at kommunen har opereret med skjult dagsorden. Det synspunkt, synes jeg, bliver manet til jorden med Kammeradvokatens undersøgelse og juridiske vurdering, siger by- og kulturrådmand Steen Møller (K).

- Samtidigt er jeg helt opmærksom på og har forståelse for, at mange af køberne i Bækkelunds Have kan være skuffede over udfaldet af Kammeradvokatens vurdering.
Derfor har vi forsøgt at imødekomme beboerne i området ved netop at tage Ring 3 Vest ud af tematillæggene for at gøre den til et selvstændigt tillæg til kommuneplanen, hvor vi indsnævrer reservationszonen væsentligt.

Byrådet sætter nu en særskilt proces for et kommuneplantillæg i gang, så der bliver endnu en mulighed for at komme med indsigelser, forslag til andre forløb osv.

 

 

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/odense-har-ikke-narret-nogen-i-vejsag