DK Nyt
Odder på vej med tablet-pc til alle elever

Odder på vej med tablet-pc til alle elever

Komunen vil være den første i Europa, hvor samtlige lærere og elever får udleveret tablet-pc
25. MAJ 2011 10.19

ODDER:- Jeg forventer, at byrådets partier bakker op om denne meget visionære plan, som vil gøre Odder Kommune til et it-mæssigt fyrtårn på skoleområdet, idet vi er den første kommune i Europa, der udleverer tablet-pc til samtlige skoleelever, siger udvalgsformand Lars Grønlund (S).

Han tilføjer, at beslutningen vil give et kvalitetsmæssigt løft af dimensioner til Folkeskolen:

- Det får fantastisk stor betydning for det pædagogiske arbejde, det vil gøre eleverne i stand til at agere i fremtidens videnssamfund, og det vil udvikle både den enkelte elev og fællesskabet.

IT kommer ud til eleverne
Odder Kommune står lige som så mange andre kommuner over for at skulle udskifte elev-computerne på skolerne. I dag er der kun computere til hver fjerde elev, og 90 pct. af maskinerne er forældede.

- Som det har været indtil nu, går hovedparten af kommunens it-penge til teknik: systemer, servere og konsulenter. Med denne investering havner it-investeringerne nu på bordet foran eleverne, siger skole-it-konsulent Rasmus Borch.

Bedre integration af it i undervisningen
Lars Grønlund understreger, at beslutningen om at anskaffe tablet-pc ikke skal ses isoleret:

- Det er en del af en plan, der går ud på integrere brugen af it i folkeskolen på den mest hensigtsmæssige måde, og vi må erkende, at de gammeldags skolecomputere ikke på samme måde kan integreres naturligt i undervisningen.

Drengene skal udfordres!
- Med den nye it-plan får alle skoler nu en fælles platform for en bedre udvikling af Folkeskolen, siger skoleudviklingskonsulent Lise Gammelby.

- En af udfordringerne i skolesystemet i dag er at udfordre drengene, som i dag danner 'bagtrop', hele vejen fra Folkeskole over ungdomsudannelser til universiteter.

- De digitale medier har generelt en motiverende effekt på børn og unge, men især på drengene. Derfor forventer vi, at arbejdet med tablets kan bidrage til at øge drengenes motivation for læring, siger Lise Gammelby.

Hun peger også på, at den nye måde at arbejde på kan understøtte lærernes arbejde med inklusion:

- Der findes i dag flere it-programmer som understøtter læsningen og læringen for børn i vanskeligheder. Når alle børn har en tablet, bidrager de tekniske hjælpemidler ikke til at synliggøre børnenes vanskeligheder Tværtimod bidrager de til at differentiere undervisningen med samme redskab, pointerer hun.

Lærere får kurser
Lærerne i Odder Kommune vil blive sendt på kurser, inden de kommer til at bruge de nye tablet-pc'er i undervisningen.

- Undervisningsprogrammerne er ret avancerede, men nemme at bruge, og for lærere med gode undervisningsideer vil en tablet-pc være en stor hjælp, også selv om lærerne ikke selv synes de er teknisk mindede, siger skole-it-konsulent Rasmus Borch.

Han henviser til erfaringer fra en skole i Skotland, hvor de mest begejstrede brugere af tablet-pc viste sig at være dygtige, ældre lærere uden særlige it-kundskaber.
Odder Kommune forhandler for tiden med en række forlag om at få leveret de nødvendige programmer til de mange maskiner.

• Odder Kommune har ca. 2300 elever og ca. 200 lærere, der alle får en tablet-pc.
• Lærerne får dem først, hvorefter der er planlagt kurser, så lærerne kender maskinen og programmerne til bunds. Først derefter får eleverne deres tablet-pc. Alle ventes at have fået deres tablet-pc inden jul.
• Tablet-pc dækker over en ny type håndholdt computer med en trykfølsom skærm, hvor brugeren ikke har behov for hverken tastatur eller mus. Der findes en række producenter af tablet-pc, hvoraf den mest kendte er iPad.
• Odder Kommune har endnu ikke besluttet hvilken producent, der skal vælges, det skal udbuddet afgøre.
• Det ventes at koste ca. 8,3 mio. kr. over de næste tre år at overgå til ordningen med tablet-pc, inkl. årlige udskiftninger og licenser.
• Hvis den eksisterende it-struktur på skolerne skal fortsætte, vil det være nødvendigt for Odder Kommune at udskifte både servere og computere, hvilket ville medføre en udgift på ca. 6 mio. kr. over de næste tre år - men denne løsning ville fortsat indebære, at fire elever skulle deles om én computer.


Foto: http://www.flickr.com/photos/earlysound/with/4490601295/

 

https://www.dknyt.dkartikel/odder-paa-vej-med-tablet-pc-til-alle-elever