DK Nyt

Odder går på råge-jagt

Kommunen har som grundejer fået tilladelse til at udrydde ca. 1200 af de støjende men fredede fugle
KORT NYT2. MAJ 2011 14.22

Kommunen har i løbet af foråret fået mellem en og to henvendelser om dagen, fra borgere der vil have gjort noget ved problemet. Skrigene fra den fredede fugl generer borgere så meget, at kommunen, i egenskab af grundejer, har søgt om tilladelse til at regulere bestanden af råger.

- Der er mange borgere der føler sig stærkt generet, og det er fra de meget tidlige morgentimer, så medmindre man er udpræget A-menneske, vil de fleste nok opleve det, som at de får spoleret deres nattesøvn. Det er årsagen til, at vi går ind og regulerer, siger Christian Petersen i Miljøafdelingen i Odder Kommune.

Jagten på rågeungerne går ind i maj og juni måned for at holde bestanden nede. Inde i Odder by er der otte kolonier med over 500 reder i alt. Det giver cirka 1200 unger, der gerne skulle skydes, hvis det skal have en regulerende effekt.

mou

https://www.dknyt.dkartikel/odder-gaar-paa-raage-jagt