DK Nyt

OAO-Stat siger også JA

OK 11 Også de statsansatte i Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) har stemt 'ja' til det generelle forlig på statens område
15. APR 2011 13.45

68,9 pct. har stemt 'Ja' til forliget.

- Det er klart, at jeg har afventet resultatet med en vis spænding. Det forlig vi har præsenteret er ansvarligt, men det er også et smalt forlig, hvor der ikke er plads til stort set andet end generelle lønstigninger. Derfor har jeg selvfølgelig set frem til i dag og medlemmernes dom, siger Flemming Vinther, formand for OAO-Stat.

Han fremhæver fire ting ved OK11, som har særlig betydning for OAO-gruppen:

• Forsat fokus på kompetenceudvikling
• Forbedring af minipensionen
• Fjernelse af karensbestemmelserne for optjening af pension
• Forbedring af gruppelivsordningen

Tænk også på det vi undgik
Et forlig skal ikke alene måles på det opnåede, det skal også vurderes på baggrund af det, man undgik. Og her er Flemming Vinther ikke i tvivl om, at det har været en væsentlig faktor, at man undgik forringelse af arbejdstidsreglerne og kravet om mere lokal løndannelse.

- Dagens 'Ja' skal ses i lyset af, at vi undgik en række af finansministerens hovedkrav. Nemlig kravene om en udvidelse af normperioden og mere lokal løndannelse uden mulighed for at sikrer en udmøntning til OAO-gruppen. Men dagens ja viser også, at medlemmerne tager ansvar for den økonomiske situation, som Danmark befinder sig i.

lcl

 

https://www.dknyt.dkartikel/oao-stat-siger-ogsaa-ja