DK Nyt
Nyt tilbud til unge autister

Nyt tilbud til unge autister

Nyt kommunalt tilbud i Køge til unge med autisme spektrum forstyrrelser
18. MAR 2012 20.40

KØGE: Fremtidslinjen, som begyndte sidste sommer, udvider nu tilbuddet til at omfatte unge med autisme spektrum forstyrrelser. De unge får dermed mulighed for at tage en STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) i deres nærområde, oplyser kommunen.

Målgruppen for det nye tilbud er unge med diagnoser indenfor autismeområdet - herunder Asperger, infantil autisme, atypisk autisme og Non Verbal Learning Disorder (NLD).

- Vi har oplevet at der er efterspørgsel efter et lokalt uddannelsestilbud, således at de unge ikke skal bruge så meget transporttid, eks. til København, men i stedet kan bruge energien på selve uddannelsen. Vi prioriterer relationsarbejdet meget højt og mener at gruppen af unge med autisme spektrum forstyrrelser vil kunne trives i et tilbud, hvor nærvær og tid til den enkelte er bærende elementer,  siger leder af Fremtidslinjen Morten Ellehauge.

Gruppen af unge med ASF skal deltage i husets dagligdag med fælles morgenmad og frokost, og deltagelse i husets værksteder. Ligeledes arbejdes der med socialtræning, hvor alle skolens elever arbejder sammen på kryds og tværs af hold, årgang og fag.

Gruppen af unge med ASF får en afdeling, hvor der er mulighed for at trække sig tilbage, hvis det er behovet, og hvor der arbejdes særligt med de udfordringer, der er fælles for gruppen. Der arbejdes udfra individuelt udarbejdede støttesystemer, der løbende tilpasses den enkelte elev, og med en systematisk og med en tydelig struktur omkring de unge. Desuden arbejdes der med belønningssystemer, der motiverer de unge til at arbejde med egen læring og adfærd.

https://www.dknyt.dkartikel/nyt-tilbud-til-unge-autister