DK Nyt
Nyt rådhus præger budget på Bornholm

Nyt rådhus præger budget på Bornholm

BUDGET 2012 Alle partier på Bornholm er blevet enige om et budget, hvor der bliver kassetræk på 57,6 mio. kr. i 2012. Det skyldes primært et nyt rådhus
30. AUG 2011 21.42

BORNHOLM: Tidligere i dag blev der indgået budgetforlig mellem alle parter i kommunalbestyrelsen på Bornholm.

Kommunen oplyser, at budgettet for 2012 er i balance, men at der bliver et kassetræk på 57,6 mio. kr. i 2012, som skal ses i lyset af en massiv igangsættelse af byggeri af anlæg. Blandt andet et nyt rådhus, der skal samle administrationen.

Havde regionskommunen ikke valgt at iværksætte anlæg af ny administration ville der have været en kasseforøgelse på 4,9 mio. kr., forklarer kommunen. Ordinær drift balancerer med et overskud på 37,3 mio. kr.

Forliget indebærer blandt andet, at klassekvotienter i folkeskolen nedsættes, naturpleje opprioriteres, psykiatri- og handicapområdet får tilført nye midler, og der oprettes en pulje til frivillige aktitiveter i lokalområder.

srl

https://www.dknyt.dkartikel/nyt-raadhus-praeger-budget-paa-bornholm