DK Nyt
Nyt projekt i fem kommuner skal forebygge anbringelser af børn

Nyt projekt i fem kommuner skal forebygge anbringelser af børn

Får i alt otte millioner kroner i støtte fra Socialministeriet til et nyt forebyggelsesprojekt. Kommunerne skal gennem intensiv forebyggelse og samarbejde blandt andet bidrage til at forebygge, at børn bliver anbragt
17. MAR 2011 8.47

Faaborg-Midtfyn, København, Aarhus, Vejen og Høje-Taastrup kommuner modtager samlet otte millioner kroner fra socialministeriet. Pengene skal gå til en række projekter, der skal forebygge sociale problemer, herunder at børn bliver anbragt uden for hjemmet. Målet er, at erfaringerne fra projektet skal komme alle kommuner til gavn.

Projekt forebyggelseskommuner er en del af den børnepakke, som tidligere er aftalt mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Forsøgskommunerne er ét af flere elementer, der skal hjælpe udsatte børn og deres familier.

Nu har socialminister Benedikte Kiær (K) udvalgt de fem kommuner, som får penge til at være med i forsøget.

- Forebyggelseskommunerne skal vise vejen for, hvordan man kan tilrettelægge en gedigen forebyggelsesindsats over for udsatte børn og unge. Kommunerne skal være 'front-runners' i forhold til at skifte fokus fra anbringelse og eksklusion til forebyggelse og inklusion. Jeg har meget store forventninger til projektet, som jeg håber kan inspirere landets øvrige kommuner, siger ministeren i en pressemeddelelse.

Kommunerne skal udarbejde en forebyggelsesstrategi, som går på tværs af de traditionelle sektorer og faggrænser. Derudover skal kommunerne sikre, at de har en bred vifte af mulige indsatser til at sikre en tidlig, forebyggende og inkluderende indsats. Endelig skal kommunerne opstille konkrete mål for deres arbejde, og de skal kunne dokumentere det.

Kommunernes forebyggelsesstrategier skal blandt andet handle om, hvordan man i højere grad kan inddrage og aktivere forældrenes og netværkets ressourcer til at støtte udsatte børns udvikling, for eksempel gennem familierådslagning, forældreundervisning og andre relevante forebyggende indsatser.

Projekterne handler derudover om at sætte tidligt og effektivt ind i sundhedspleje, daginstitution og skole, ligesom kommunerne skal sikre, at der er et velfungerende og smidigt samarbejde mellem de forskellige faggrupper og forvaltninger, som møder de udsatte børn og deres familier.

mou

https://www.dknyt.dkartikel/nyt-projekt-i-fem-kommuner-skal-forebygge-anbringelser-af-boern