DK Nyt
Nyhuus offentliggør også KL-undersøgelsen i KMD-sag

Nyhuus offentliggør også KL-undersøgelsen i KMD-sag

Stort set hele KL's undersøgelse om KMD-sagen og kritikpunkterne mod de to tidligere topdirektører kan ses fra i dag

Af Knud Abildtrup

RANDERS: Først fik Randers Amtsavis en temmelig beskåret version, som fik lokalavisen til at gå til Ombudsmanden, så offentliggjorde byrådspolitiker Mogens Nyholm (R) rapporten med kun få udeladelser. Og nu følger borgmester Henning Jensen Nyhuus (S) trop. 

Randers Kommune offentliggør nu nemlig stort set hele den personalejuridiske undersøgelse, som KL lavede i forbindelse med den såkaldte KMD-sag, oplyses det fra det kronjyske, efter at byrådet på et orienteringsmøde mandag aften hørte KL-konsulenterne redegøre for undersøgelsen om forløbet,der førte til, at to direktører søgte andre græsgange - og kraftig politisk debat om tillidskrise på rådhuset.

Offenliggørelsen sker på baggrund af, at tidligere kommunaldirektør Bent Peter Larsen og tidligere vicekommunaldirektør Klaus Christiansen i starten af juli i medierne tilkendegav, at de intet havde imod at offentligheden fik kendskab til flere ting i undersøgelsen end det, der tidligere er offentliggjort.

Randers Kommune har derfor fået lavet en ny udgave, som midt i juli blev sendt til de to tidligere direktører med spørgsmålet om de kunne acceptere offentliggørelse. Det har begge nu svaret positivt på.

Konklusionen
Derfor har Henning Jensen Nyhuus efter byrådets billigelse besluttet at offentliggøre hele undersøgelsen bortset fra få afsnit, der vedrører andre ansatte og enkelte fortrolige kontraktoplysninger.

På grundlag af KL's undersøgelse er det derfor borgmester Henning Jensen Nyhuus' konklusion, at der er forhold, som talte for en disciplinær straf overfor de to direktører, nemlig:

* En grov overtrædelse af udbudsregler, hvor kommunal og vicekommunaldirektøren vidste eller burde vide, at udbudsreglerne blev overtrådt

* Forlænger aftalen imod rådgivning fra it-chefen og KOMBIT

* Overtrædelsen kan føre til ophævelse af kontrakten med alvorlige økonomiske konsekvenser til følge

* Aftalen med KMD A/S blev indgået uden den fornødne bevillingsmæssige hjemmel, og der skete en fravigelse af kommunens interne budgetprocedure.

* Informationsforpligtelsen blev tilsidesat over for de politiske beslutningstagere, borgmester, økonomiudvalg og byråd om de udbudsretlige og budgetmæssige problemer i forbindelse med indgåelse af aftalen.

* Der er sket en misinformation af Konkurrencestyrelsen om faktiske udbuds- og aftaleforhold, som kommunaldirektøren og vicekommunaldirektøren vidste eller burde vide var fejlagtige

* Misinformere kommunens advokat og konkurrencestyrelsen om kontraktforholdene således at det kunne påvirke egen tjenestemandssag.

* Kommunaldirektøren og vicekommunaldirektøren har ikke erkendt, at de har overtrådt eller tilsidesat udbudsregler, bevillingsregler og deres informationspligt over for de politiske beslutningstagere på trods af at tilsidesættelsen af udbudsreglerne nu er fastslået af konkurrencestyrelsen og Randers Kommunes advokatfirma.

Meraktindsigt
De bilag, der nu gives aktindsigt i, kan snarest ses på Randers Kommunes hjemmeside.

Med bilag fra et lukket økonomiudvalgsmøde dokumenterede borgmesteren overfor byrådets medlemmer, at der var mandat til, at borgmesteren kunne indgå aftalen med KL om kommissorium og undersøgelse. Samtidig oplyste borgmesteren, at udgiften til undersøgelsen finansieres over driftsbudgettet til advokatbistand.

Randers Kommune overvejer nu, om der kan gives meraktindsigt i flere dokumenter i sagen.

Fire byrådsmedlemmer havde meldt afbud til mødet, da de er ude at rejse, oplyser Amtsavisen. Mogens Nyholm deltog heller ikke i mødet, dog uden at melde afbud.

- Der er ikke tale om en uvildig status på sagen, når det er KL's konsulenter, der står for den. De er jo part i sagen, så den mødeindkaldelse er helt hen i vejret. Derfor mødte jeg ikke op, siger Mogens Nyholm.

ka

KMD-dokumenterne i sagen 

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/nyhuus-offentliggoer-ogsaa-kl-undersoegelsen-i-kmd-sag