DK Nyt

Nye regler forlænger sagsbehandling, København forenkler

KØBENHAVN: Et nyt bygningereglement har fra 2019-2020 fået behandlingstiderne for  byggesager i alle kommuner til at stige med 11 pct. Det oplyste KL i sidste uge. Blandt andet derfor indfører Københavns Kommune en ny model, som gør det mere enkelt for borgerne at lave ansøgningerne, og som kan simulere behandlingen, så der bliver bedre overblik og kan forebygge flaskehalse.

Driftsstyringsmodellen er udviklet af Deloitte og supplerer de tiltag, som teknik- og miljøforvaltningen allerede har taget. Der er fx oprettet specialteams til altansager og et fast track til ukomplicerede sager som sammenlægning af lejligheder. Kommunen vil også begynde at ringe til borgere, som har udfyldt en byggeansøgning med fejl. Det har hidtil udløst et mangelbrev. 

Forvaltningen forventer, at den styrkede vejledning vil nedbringe den generelle sagsbehandlingstid. Det er blevet et statsligt krav, at man i mange byggesager skal indhente en erklæring vedrørende brand- og konstruktionsforhold fra en privat, certificeret rådgiver og vedlægge den til sin byggeansøgning. Den kan være svær at få, fordi de certificerede rådgivere er blevet en efterspurgt ressource.

ibs

https://www.dknyt.dkartikel/nye-regler-forlaenger-sagsbehandling-koebenhavn-forenkler