DK Nyt
Nye fritidsklubber gav boom i medlemstallet

Nye fritidsklubber gav boom i medlemstallet

Fire nye ungdomsklubber på Frederiksberg har skabt massiv fremgang i medlemstallet. Andelen af unge i 8.- 10. klasse, der går i klub, er på bare et år vokset fra 16 til 22 pct.

FREDERIKSBERG: I april 2010 besluttede Undervisningsudvalget at etablere fire nye ungdomsklubber. Analyser viste, at kun få børn fra fritids- og juniorklubber uden en ungdomskluboverbygning valgte at fortsætte i kommunens andre ungdomsklubber. Med etableringen af de nye ungdomsklubber i maj 2010 er billedet vendt, og det samlede medlemstal er vokset med 66 pct.

- Vi ved, at klubberne har stor betydning for mange unges velfærd og skolegang. Derfor glæder det mig, at langt flere nu vælger at fortsætte i klubtilbud. Det er ikke et mål, at alle skal gå i klub, men det er vigtigt, at alle har adgang til en god voksenkontakt og har nogle voksne i deres nærhed, de kan tale med om alt det, der hører ungdomslivet til. Samtidig bidrager klubberne væsentligt til vores kriminalpræventive arbejde, siger borgmester Jørgen Glenthøj (K).

- De unge vil gerne blive i den klub, de kender frem for at flytte til et andet sted. Det er positivt, at vi nu har fået vendt udviklingen, men jeg vil samtidig understrege, at når klubberne tiltrækker så mange medlemmer, er det først og fremmest, fordi vi har nogle dygtige klubledere og medarbejdere, som formår at skabe et godt tilbud til de unge, siger formanden for Undervisningsudvalget, viceborgmester Margit Ørsted (K).

Klublederne i Frederiksberg Kommune er også glade for udviklingen. De fremhæver at:

* det er lykkes at fastholde en gruppe unge, som tidligere fravalgte ungdomsklubben i overgangen fra juniorklub til ungdomsklub
* klubberne opfylder et udækket behov hos en del af de unge, som mangler voksne at samtale og sparre med om relationer til venner, familie og skole
* medarbejderne kender de unge fra fritids- og juniorklubben og kan bygge videre på de eksisterende relationer og tillidsforhold. Det har skabt større kontinuitet i det pædagogiske arbejde
* det er muligt at bygge videre på samarbejdet med forældre til udsatte unge. Særligt denne gruppe har gavn af, at forældre og pædagoger kender hinanden, og at pædagogerne har fulgt barnets udvikling og kender udfordringerne for den unge.
* samarbejdet mellem klub og skole om den enkelte unge kan fortsætte.

mou


Fakta
På skoler med tilknytning til de nye ungdomsklubber er klubfrekvensen steget fra 10 - 22 pct.
Allerede efter det første år er klubfrekvensen blandt eleverne næsten på niveau med frekvensen på de skoler, som er tilknyttet de eksisterende ungdomsklubber.
Samlet set er andelen af unge i 8. - 10. klasse i Frederiksberg Kommune, der går i klub, steget fra 16 - 22 pct.

https://www.dknyt.dkartikel/nye-fritidsklubber-gav-boom-i-medlemstallet