DK Nyt

Ny udmelding af tilskud, denne gang med korrekte tal

Indenrigsministeriet har genindlæst data for udgifter til ældre og børn.
3. JUL 2020 6.41

Indenrigsministeriet har offentliggjort et nyt sæt tabeller for årets udmelding af udligning og tilskud, efter at ministeriet torsdag måtte trække sin første udmelding tilbage på grund af fejl i tallene.

Det var den maskinelle indlæsning af data, der forårsagede problemet, fordi der i år skulle indlæses flere detaljer for at adskille konteringen af udgifter til blandt andet ældre og børn i kommunerne. Det var indlæsningen ikke helt fintunet til, og det betød, at en del af ældreudgifterne maskinelt blev indlæst som udgifter til børn.

Efter henvendelser fra flere kommuner blev ministeriet opmærksom på problemet og fik identificeret fejlen. I første omgang blev det oprindeligt udmeldte materiale trukket tilbage, og senere torsdag blev en ny udmelding rundsendt til kommunerne.

De oprindelige - fejlbehæftede - tabeller blev sammen med den første tilskudsudmelding offentliggjort på ministeriets hjemmeside, men herfra er de nu fjernet og erstattet med korrigerede.

 

Se det nye sæt tabeller og andet materiale hos Indenrigministeriet.

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/ny-udmelding-af-tilskud-denne-gang-med-korrekte-tal