DK Nyt
Ny uddannelse til skolepsykolog

Ny uddannelse til skolepsykolog

Der er nu enighed mellem Forskningsministeriet og KL om en model fra Aarhus Universitet, der tilfredsstiller kravene til en psykologuddannelse, lyder det fra skolepsykologernes formand
28. APR 2011 6.00

Af Knud Abildtrup

Ikke i august 2011, som tidligere forventet, men i 2012. Da vil en ny uddannelse til skolepsykolog kunne se dagens lys, sagde formanden for Pædagogiske Psykologers Forening, Bjarne Nielsen, ved foreningens generalforsamling fornylig.

Der er mangel på skolepsykologer rundt omkring i kommunerne, og foreningen arbejder på at få flere uddannet. I sin beretning sagde formanden bl.a.:

'Det har bølget frem og tilbage med modeller for en ny cand.pæd.psyk.uddannelse gennem de sidste 10 år. Universiteterne har kæmpet hårdnakket imod, mens vi sammen med KL og Danmarks Lærerforening har fortsat kampen for at få genetableret denne uddannelse.

Der er nu enighed mellem Forskningsministeriet og KL om en model fra Århus Universitet - herunder DPU, der tilfredsstiller kravene til en psykologuddannelse i henhold til psykologloven - og dermed giver mulighed for at opnå autorisation.

Vi har ikke set modellen i dens endelige form, men hovedelementerne er en uddannelse som professionsbachelor som lærer med liniefag i specialpædagogisk og et pædagogisk-psykologisk speciale. En sådan lærer vil kunne optages på en to-årig kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi.

Januar eller august 2012
Den nuværende kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi vil fortsat bestå i sin nuværende form, men der oprettes en ny kandidatuddannelse, der målrettes et senere psykologforløb.

Efter mindst to års undervisning vil en kandidat herefter kunne færdiggøre psykologuddannelsen ved at gennememgå en 1½ års masteruddannelse i psykologi med brugerbetaling.

Efter vores vidende er Forskningsministeriet gået i gang med at få denne uddannelse akkrediteret, og så skulle den kunne igangsættes. Den vil næppe kunne nå at starte op til sommer, men januar eller august 2012 vil nok være det mest sandsynlige.'

https://www.dknyt.dkartikel/ny-uddannelse-til-skolepsykolog