DK Nyt
Ny type plejefamilie skal sikre de mest svigtede børn

Ny type plejefamilie skal sikre de mest svigtede børn

Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Gentofte og Lyngby-Taarbæk er gået sammen om at indføre brugen af såkaldte kommunale plejefamilier
16. JAN 2012 7.03

Som kommunal plejefamilie skal man være rustet til at modtage de mest pleje- og støttekrævende børn og unge, som fx kan være børn og unge med store følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder. I den forbindelse er der udviklet et særligt program for kommunale plejefamilier, som forbedrer de kommunale plejefamiliers vilkår, særligt i forhold til aflønning, efteruddannelse og supervision.

- Vores mål med projektet er at kvalitetssikre den omsorg, som anbragte børn og unge har krav på. Vi skal sikre, at de børn og unge som skal anbringes bliver anbragt hos nogle super gode kommunale plejefamilier. Familier som rummer børnenes problematikker, samtidig med at de stiller op som nære og stabile voksne, og ikke mindst at det er familier, som arbejder udviklingsorienteret i forhold til børnene og deres biologiske familie, siger Trine Græse (S), formand for børne- og undervisningsudvalget i Gladsaxe Kommune.

Særscreening af familier
De fem kommuner har bl.a. valgt at tilbyde en aflønning, som tager højde for, at de kommunale plejefamilier selv kan indbetale til en pensionsordning. Samtidig er lønnen den samme i hele anbringelsesforløbet for at skabe ro om anbringelsen og tryghed for familien.

Derudover har kommunerne udviklet en screeningsmodel, der skal bidrage til at sikre, at det kun er særlige kompetente familier, som bliver godkendt som kommunal plejefamilie for behandlingskrævende børn og unge. Modellen indbefatter bl.a. at to konsulenter aflægger tre ekstra besøg hos allerede godkendte plejefamilier, hvor indholdet er nøje tilrettelagt, og hvor familien interviewes om relevante problemstillinger.

Videreuddannelse prioriteres
Uddannelse er også et vigtigt element. Derfor har kommunerne lavet en særlig videreuddannelse, der tager sit faglige afsæt i KRITH, som er det materiale der blev udviklet i forbindelse med Barnets Reform. De kommunale plejefamilier får også tilbudt fire videreuddannelsesdage om året, frem for de to dage som loven kræver. Kommunerne stiller også krav om, at de kommunale plejefamilier deltager på et netværkssupervisionshold sideløbende med videreuddannelsen.

Også uddannelse af kommunernes familieplejekonsulenter bliver prioriteret i udviklingsprojektet. De bliver tilbudt et kompetenceløft, så de føler sig ordentligt klædt på til at løfte de nye opgaver, som følger med, når man som kommune vælger at arbejde så målrettet med de kommunale plejefamilier.

Fast tilsyn hver måned
De fem kommuner har også besluttet at føre specifikke tilsyn med de kommunale plejefamilier én gang om måneden. Det er tilsyn, hvor familieplejekonsulenten følger op på anbringelsen, hvilket skal være med til at sikre, at problemerne bliver taget i opløbet og ikke, når det først er for sent. Det specifikke tilsyn tager desuden udgangspunkt i den særlige udviklingsplan, som er udviklet af familieplejekonsulenterne i de fem kommuner.

Indtil videre har de fem kommuner i samarbejdet godkendt ni kommunale plejefamilier, hvoraf de fire familier er i arbejde. De fem kommuner forventer at få ti kommunale plejefamilier mere i 2012.

Foto: http://www.flickr.com/photos/schmollmolch/4349912906/sizes/z/in/photostream/

lcl

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/ny-type-plejefamilie-skal-sikre-de-mest-svigtede-boern