DK Nyt
Ny stor bydel i Risskov med fokus på det grønne

Ny stor bydel i Risskov med fokus på det grønne

En ny stor bydel med plads til 900 boliger og op til 35.000 kvadratmeter erhverv er på vej i Risskov. Bydelen vil indeholde en park, og der skal etableres vandbassiner og andre rekreative indslag i området
28. MAR 2011 10.02

AARHUS: I det hele taget vil der i området være fokus på det grønne, samtidig med at byggeriet skal være energirigtigt og miljømæssigt bæredygtigt med blandt andet grønne facader og -tage. Der skal etableres byrum, og de grønne områder skal rumme mulighed for en bred vifte af aktiviteter og indrettes, så det er inspirerende og kan anvendes til leg og ophold for alle generationer.

- Det er hensigten, at det nye byområde bliver mangfoldigt og såvel miljømæssigt som socialt bæredygtig. Derfor er der også tænkt i varierende boligtyper, der henvender sig til mange forskellige befolkningsgrupper, samtidig med at det grønne spiller en central rolle i området. Jeg tror på, at den nye bydel vil blive et attraktivt sted at bo, og det vil give også de omkringliggende kvarterer et løft med nye rekreative muligheder, siger rådmanden for Teknik og Miljø, Laura Hay (V).

Området er beliggende ved Vejlby Ringvej og Gustav Holms Vej og har en størrelse på ca. 129.000 kvadratmeter. Området fremstår i dag med en uensartet erhvervsbebyggelse, der er etableret siden 1950'erne. Århus Kommune ejer Århus Sporvejes garageanlæg, vejarealer og et rekreativt grønt område, som udgør lidt over halvdelen af arealet. Resten af arealet er dels ejet af Domis Ejendomme - dels af tre mindre virksomheder.

 

https://www.dknyt.dkartikel/ny-stor-bydel-i-risskov-med-fokus-paa-det-groenne