DK Nyt

Ny støtte skal afhjælpe corona-ensomhed

En ny politisk aftale afsætter 50 mio. kr. til indsats mod ensomhed under corona – en stor del af midlerne går til 1.000 nye fællesskaber i foreningslivet, oplyser Kulturmnisteriet.

Aftalen indeholder på Kulturministeriets område:

  • 10 mio. kr. til strakspulje til 1.000 nye fælleskaber: Puljen kan søges af foreningerne til nye coronasikre fællesskaber for voksne. Puljen oprettes via Slots- og Kulturstyrelsen.
  • 15 mio. kr. til støtte i beboerforeninger: Midlerne går til Danmarks Almene Boliger, som skal iværksætte lokale indsatser mod ensomhed, som beboerforeningerne skal lave i samarbejde med foreningslivet.
  • 20 mio. kr. til covid-19-partnerskaber for henholdsvis ældre, udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap igennem Socialministeriet
  • 5 mio. kr. til KFUM's Social Drive Out til indsats for udsatte borgere i landdistrikter.

Læs mere om aftalen.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/ny-stoette-skal-afhjaelpe-corona-ensomhed