DK Nyt

Ny skov med 100.000 træer syd for Aarhus

Samarbejde mellem Aarhus Kommune, elselskabet Blue Energy og landsorganisationen Plant et Træ.

AARHUS: Borgerne i Malling og Beder syd for Aarhus kan glæde sig til en ny skov, og klimaet, miljøet og naturen i Aarhus Kommune kan se frem til mindre CO2-belastning, når et nyt skovprojekt ser dagens lys. Fuldt udbygget vil den nye skov hvert år binde cirka 150 ton CO2, som derfor ikke belaster klimaet og omgivelserne.

Aarhus Kommune har som mål at være CO2-neutral i 2030 og ønsker en fordobling af kommunens skovareal til i alt 8.000 hektar i samme periode.  

Blue Energy investerer selv og planter i foråret 2020 de første 30.000 træer på det 15 hektar store areal mellem Malling og Beder. Derudover er der indgået en treårig aftale om at udvide skoven med 30.000 træer om året.

Den Blå Skov
Skoven får navnet 'Den Blå Skov' og vil få stisystemer, der giver rekreative tilbud til naturelskere, hundeluftere og børnehaver på udflugt.

Aarhus Kommune lægger jord til og har det faglige ansvar for, at skovrejsningen lever op til kommunale mål for naturkvalitet og friluftsliv. Kommunen sikrer de bedst tænkelige vilkår for den kommende skovs træer, dyr, fugle og planter ved kun at plante hjemmehørende træarter. Samtidig udlægges halvdelen af arealet til lysåben natur og våde områder, der også har en positiv effekt på klima og oplevelsesværdien.

Plant et Træ har tre hjørnesten: træplantning, børn og læring. Og organisationen lægger ligesom Aarhus Kommune stor vægt på, at der plantes hjemmehørende træarter i den nye skov, så børn kan lære om de forskellige træsorter og biodiversitet, når de færdes i den nye skov.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/ny-skov-med-100-000-traeer-syd-for-aarhus