DK Nyt

Ny screening for 87 nye pesticidstoffer i grundvandet i gang

Samlet måles der for i alt 149 pesticidstoffer 250 forskellige steder i landet i år.
4. OKT 2021 10.13

-- Ingen adgang --

https://www.dknyt.dkartikel/ny-screening-for-87-nye-pesticidstoffer-i-grundvandet-i-gang