Ny rapport kortlægger risici ved batteridrevne skibe

Ny rapport bringer vigtig viden omkring batteridrevne skibe, og rapporten kan dermed bane vej for fremtidens skibe, lyder det fra Danske Rederier.
12. FEB 2020 11.19

En ny rapport om risici ved batterier i eldrevne skibe kan være første skridt i retningen mod et standardiseret regelsæt. Det vil gøre det mere simpelt og billigere at bygge nye og grønnere eldrevne skibe, skriver Danske Rederier i en pressemeddelelse. 

I dag findes der ikke et egentligt regelsæt for bygning af batteridrevne skibe. Man mangler ganske enkelt erfaring at bygge reglerne op omkring, og derfor må rederierne selv lave risikoanalyser og modelleringer, der viser, at batteriinstallationen har et sikkerhedsniveau, der svarer til et traditionelt skib. 

Men nu har klassifikationsselskabet DNV-GL lavet en rapport, som viser, hvilke risici, der er forbundet med at bruge batterier i skibe. Rapporten er lavet i samarbejde med en række interessenter som Søfartsstyrelsen, Scandlines og Stena.

Hos Danske Rederier tager man positivt imod den nye rapport:

- Vi oplever, at rederier gerne vil bygge små batteridrevne skibe, men er udfordret på dokumentation og risikoanalyser, som skal være fremlagt, inden projektet går i gang. Det vil have stor betydning, hvis rederi og værft populært sagt kan vælge en hyldevare, når de skal beslutte, om skibet skal være batteridrevet, hybrid eller traditionelt, siger Maria Skipper Schwenn, direktør for Sikkerhed, Miljø og Maritim forskning i Danske Rederier.

Danske Rederier vil nu arbejde for, at Søfartsstyrelsen tager den nye rapport med til den internationale skibsfartsorganisation IMO med henblik på at starte arbejdet mod et internationalt regelsæt.

- Rapporten er et vigtigt bidrag til udvikling af fremtidens regler for bygning af batteriskibe. Vi er interesseret i at bygge batteridrevne skibe, men det kræver en bedre gennemsigtighed i, hvilke tekniske krav, der skal opfyldes og dermed også skibets byggepris. Det kan vi være på vej til at få nu, siger Fleet Manager Martin Lewerentz fra rederiet Stena.

esl

 

https://www.dknyt.dkartikel/ny-rapport-kortlaegger-risici-ved-batteridrevne-skibe