DK Nyt
Ny platform letter arbejdet med vandløb og hav
Danmarks Miljøportal har samlet data fra de gamle amter, så det bliver nemmere fx at overvåge vandmiljøet. Her Gudenåen ved Brestenbro vest for Horsens.
Foto: Hans Meineche, Biofoto/Ritzau Scanpix

Ny platform letter arbejdet med vandløb og hav

Data om overfladevand fra amternes 25 år gamle it-systemer er nu samlet. Dermed bliver den sidste rest af amternes it udfaset.
18. JAN 2021 9.20

Data om det danske vandmiljø, der har kostet milliarder at indsamle gennem årtier, samles nu på en ny moderne platform og sikres for fremtiden. Den sidste rest af amternes it bliver dermed udfaset.

Seks systemer, der blev udviklet til amterne, bliver udskiftet med ét nyt overfladevandssystem kaldet VanDa, hvor det bliver langt nemmere at indlæse og anvende data.

- Det svarer til at du tager seks gamle udtjente biblioteker, hvor bøgerne står i hver deres system, nogle af dem er slidte og skal repareres, nogle kan flyttes som de er, og andre skal måske smides ud. Det er disse bøger fra de seks systemer, der nu samles i et moderne og smart bibliotek, forklarer kontorchef i Miljøstyrelsen Michael Hastrup.

Det nye system for overfladevand ligger hos Danmarks Miljøportal, der også har udviklet det. Aarhus Universitet har hjulpet med at flytte den store mængde information om vandmiljøet fra de gamle systemer til det nye.

VanDa vil gøre det nemmere for bl.a. kommuner og andre myndigheder at formidle data og bruge fx machine learning til kvalitetssikring. 

- Det betyder, at vi får et bedre grundlag for at følge udviklingen i det danske vandmiljø og dermed nemmere kan sætte ind, hvor vi ved, at der er et behov, siger Lars Møller Christiansen, der er vicedirektør Miljøstyrelsen.

50 års data

I over 50 år har offentlige medarbejdere og konsulenter indsamlet data, taget vandprøver og analyseret dem – og det er mange data der er tale om. Det anslås, at det har kostet tæt på 3 mia. kr. at indsamle disse data.

De lange tidsserier af data, hvor man kan følge udviklingen i Danmarks vandmiljø over årtier er et essentielt grundlag for de vandplaner, som eksempelvis regulerer udledningen af kvælstof fra landbruget og spildevandsanlæg. Samtidig bruges data i overvågningen af vandmiljøet og i den kommunale vandløbsforvaltning ved udarbejdelse af miljøvurderingsrapporter mv.

Disse data bliver nu gjort lettere tilgængelige. I første omgang for medarbejdere i kommuner, staten og regionerne.

Kort giver overblik

Flemming Sørensen er miljømedarbejder i Varde Kommune og har repræsenteret kommunerne i projektets styregruppe. Han fortæller:

- En afgørende forbedring er den indbyggede kortløsning, som hurtigt viser, hvor i kommunen der ligger data. En ensartet brugergrænseflade vil give langt flere kolleger både lettere og hurtigere adgang til data.

- VanDa indeholder de fleste data om vandløb, søer og havområder. Det er et meget komplekst område med 35 datatyper, som indbyrdes er meget forskellige. Vandkemiundersøgelser i søer har datamæssigt ikke meget til fælles med fiskeundersøgelser i vandløb. Men samlet ét sted gør det data overskuelige og let tilgængelige, siger han.

Data vil i løbet af første halvår af 2021 også blive gjort offentligt tilgængelige, så også lodsejere, universiteter, borgere, bygherrer, forsyningsselskaber, NGO'er og andre selv kan hente de data, de er interesserede i.

ak

https://www.dknyt.dkartikel/ny-platform-letter-arbejdet-med-vandloeb-og-hav