DK Nyt
Ny lov skal dæmpe P-indtægterne

Ny lov skal dæmpe P-indtægterne

Haarder vil ændre loven: Betalingen bør afspejle kommunens faktiske omkostninger til parkeringsordningerne eller hensynet til at få mindre trafik i et bestemt område af hensyn til miljøet eller trafikken
12. APR 2011 9.14

Med et nyt forslag vil indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) sikre, at kommunerne ikke hæver parkeringstaksterne for at hente penge til kommunekassen. Formålet med forslaget er, at bilisterne ikke betaler en kunstig overpris for at parkere deres bil i byområderne, oplyser ministeriet.

Betalingen til parkeringsbilletter skal tjene til at regulere trafikken i de store byer på en god måde - ikke til at lune i kommunekassen. Betalingen bør afspejle kommunens faktiske omkostninger til parkeringsordningerne eller hensynet til at få mindre trafik i et bestemt område af hensyn til miljøet eller trafikken.

Lovforslaget er en udløber af finanslovsaftalen for i år. Her blev regeringen, DF og KD enige om, at der skulle laves mere klare regler for kommunernes indtægter som følge af betalingsparkering.

- Det har aldrig været meningen, at kommunerne skulle bruge betalingsparkering til at skovle penge hjem, siger Bertel Haarder.

Forslaget er netop sendt ud i høring. Derefter skal det fremsættes i Folketinget.

Forslaget vil på ingen måde forhindre kommunerne i fortsat at etablere nye parkeringspladser - og heller ikke i at tilpasse taksterne eller udvide parkeringszoner.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/ny-lov-skal-daempe-p-indtaegterne