DK Nyt
Ny erstatnings-skov rekordstor

Ny erstatnings-skov rekordstor

Det bliver en Danmarksrekord for privat skovprojekt med statsstøtte, når et nyt skovprojekt til foråret går i gang i Sønderjylland

Det er skovfældningen ved Østerild i Thy, der skal skaffe plads og luft til det store testcenter for kæmpe-vindmøller, der udløser det rekordstore erstatningsskov projekt i Sønderjylland. 

Skoven, der skal rejses ved Tinglev i Sønderjylland, er blandt de første nye skove, som skal erstatte de fældede træer i Østerild Klitplantage. Skoven ved Tinglev rejses på et område, hvor skoven kan beskytte sårbare grundvandsmagasiner i undergrunden.

- Det er vigtigt for os og for naturen, at staten blandt andet i samarbejde med private aktører får rejst skove i hele landet. Vi får plantet store og sammenhængende skove, som både beskytter vores drikkevand og giver mulighed for friluftsliv, siger miljøminister Ida Auken (SF).

Den første runde af skovrejsningsprojekter som erstatning for rydninger i Østerild indeholder støtte til 177,5 ha fordelt på fire områder. Ud over Tinglev drejer det sig om 38,6 ha ved Ledøje ved København, 26,9 ha ved Kalundborg og 18,6 ha ved Felsted i Sønderjylland.

Der var stor interesse for at få støtte fra den første del af Østerild-puljen. I alt blev der søgt om støtte til 13 projekter.

I alt bliver der fældet 245 hektar skov i Østerild for at skabe plads til det nationale testcenter. Det bliver erstattet af 393 hektar skov andre steder i landet - i både privat og statslig regi.

Der vil den kommende tid blive givet støtte til yderligere 74 ha privat skov, og staten vil selv rejse 42 ha statslig skov til grundvandsbeskyttelse og 100 ha bynær skov ved Thisted.

Den hidtidige rekord for privat skovrejsning er på 88,3 hektar. Det skete i Skive i 2009.

mou

 

https://www.dknyt.dkartikel/ny-erstatnings-skov-rekordstor