DK Nyt

Ny aftale skal forenkle brug af overskudsvarme

Overskydende varme fra bl.a. køleanlæg og servere skal ikke gå tabt, men i langt højere grad ende i fjernvarmerør.
12. SEP 2021 7.55

Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, De Konservative, Liberal Alliance og Alternativet indgået en ny, bred aftale, der rydder op i regler og bureaukrati for erhvervslivet og fjernvarmevirksomheder, der vil udnytte overskudsvarmen, oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Den nye aftale betyder et farvel til regler og administrative byrder, så leverandører af overskudsvarmen og fjernvarmeselskaberne kan aftale en pris direkte med hinanden. Det kræver dog, at de samlede omkostninger til udnyttelsen af overskudsvarmen holdes under et fastsat prisloft for, hvor meget det vurderes at koste, hvis fjernvarmeselskabet skulle producere varmen på anden vis, for eksempel ved at investere i en varmepumpe. Det skal give stabile rammer for regulering af prisen på overskudsvarme.

Samtidig bliver små virksomheder med en overskudsvarmekapacitet under 0,25 MW - det svarer til, at 10-25 husstande kan holdes varme på en kold vinterdag - fritaget for prisregulering. Det kommer særligt overskudsvarme fra supermarkeder og mindre datacentre til gode.

Med aftalen følger også en ordning, som skal sikre, at flere virksomheder energieffektiviserer. Virksomheder, hvor overskudsvarmen bliver genereret fra et fossilt anlæg, kan blive helt fritaget for afgiften på overskudsvarme, hvis de løbende får foretaget energigennemgange af anlæggene. Gennemgangene skal verificeres af uvildige eksperter, og anlæggene skal herefter effektiviseres.

Der indføres en forenklet energieffektiviseringsordning, der skal sikre energieffektiviseringstiltag hos virksomhederne, der kan tjenes hjem på op til fem år. Aftalen træder i kraft i 2022.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/ny-aftale-skal-forenkle-brug-af-overskudsvarme