DK Nyt
Ny aftale nurser selvejende og private daginstitutioner

Ny aftale nurser selvejende og private daginstitutioner

Regeringen, DF, LA og KD er enige om 12 initiativer, der skal sikre bedre vilkår for selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner
18. MAJ 2011 8.56

FOLKETINGET: Aftalen er en opfølgning på en undersøgelse af vilkår og rammebetingelser for selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner samt aftalen om Konkurrencepakken, oplyser Socialministeriet.

Parterne ønsker flere selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner, da de medvirker til at sikre mangfoldighed og styrker forældrenes frie valg, så de 12 initiativer skal forbedre vilkårene for de institutionstyper.

I aftalen indgår blandt andet. initiativer om lavere driftsgaranti til privatinstitutioner, mulighed for højere drifts- og bygningstilskud til privatinstitutioner, understøttelse af partnerskaber på dagtilbudsområdet samt dokumentation af kvaliteten i selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner.

Socialminister Benedikte Kiær (K):
- Jeg er meget glad for, at vi med denne aftale får skabt bedre vilkår for selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner. For disse institutioner vil med deres ofte forskellige værdigrundlag og pædagogiske tilgange styrke mangfoldigheden, indflydelse og det frie valg, hvilket er til glæde for forældre og børn.

Socialordfører Vivi Kier (K):
- Med denne aftale skabes nu langt bedre tiltag for at fremme forskellige dagtilbud. Tiltag der skal styrke de selvejende og private institutioners muligheder for at tilbyde forældre et andet pasningstilbud.

Familieordfører Louise Schack Elholm (V):
- Denne aftale styrker valgfriheden, da den forbedrer de selvejende daginstitutioner og privatinstitutionernes vilkår, og dermed øger vi udbuddet af daginstitutioner, som forældre kan vælge mellem.

Socialordfører Anne-Mette Winther Christiansen (V) tilføjer:
- Det giver forældrene en større valgfrihed i valg af daginstitutioner. Så kan forældre bedre finde den institution, som passer til netop deres familie.

Socialordfører Martin Henriksen (DF):
- DF lægger bl.a. vægt på den sociale profil og forældrenes frie valg. De nuværende regler og den nye aftale indebærer, set med vores øjne, fornuftige forbedringer, der alt andet lige giver familierne flere valgmuligheder.

Socialordfører Simon Emil Ammitzbøll (LA):
- Jeg er glad for, at vi med denne aftale er med til at forbedre vilkårene for private leverandører på dagtilbudsområdet. Det øger konkurrencen, styrker forældrenes frie valg og understøtter det private initiativ.

Ordfører Per Ørum Jørgensen (KD):
- Med denne aftale styrker vi nærdemokratiet og sikrer forældrene flere valgmuligheder og større indflydelse på deres hverdag. Dét er det vigtigste for Kristendemokraterne.

Initiativpakken er en opfølgning på en stor undersøgelse af de selvejende daginstitutioners og privatinstitutioners vilkår og rammebetingelser samt aftalen om Konkurrencepakken af 11. april 2011 mellem regeringen, DF, LA og KD.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/ny-aftale-nurser-selvejende-og-private-daginstitutioner