DM i Sosu Skills i 2012
Foto: Martin Bubandt, Ritzau Scanpix

Ny aftale øger antallet af sosu-praktikpladser med 30 pct.

Parterne forpligter sig samtidig til at reducere frafald på uddannelsens hovedforløb fra 14 til 10 pct.
6. FEB 2019 11.34

Parterne på det offentlige arbejdsmarked er blevet enige om en aftale over to år om antallet af praktikpladser på uddannelserne til sosuhjælper og sosuassistent. Aftalen skal imødekomme rekrutteringsudfordringer på ældre- og sundhedsområdet, lyder det fra KL.

Antallet af plejetrængende ældre bliver flere, samtidig med at en stor andel af medarbejderne snart går på pension, og antallet af ansøgere på social- og sundhedsuddannelserne er faldet.

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA er nu enige om en aftale, der forhøjer minimumsantallet af praktikpladser med i alt 30 pct. fra 2019 til 2020 og 2021. De ekstra praktikpladser giver eleverne på uddannelserne større uddannelsessikkerhed og vil forhåbentlig også få flere til at vælge en social- og sundhedsuddannelse.

Aftalen indeholder også en række nye elementer, som skal sikre, at færre elever falder fra uddannelsen. Parterne bag aftalen forpligter sig for eksempel til en målsætning om at reducere frafaldet til maksimalt ti pct. på hovedforløbet, hvor frafaldet i dag er på cirka 14 pct.

I aftalen, der gælder fra 2020 til 2021, er der fastsat minimum 6.000 praktikpladser til elever på sosuassistent-uddannelsen og minimum 3.000 praktikpladser til elever på sosuhjælper-uddannelsen.

ka

 

https://www.dknyt.dkartikel/ny-aftale-ger-antallet-af-sosu-praktikpladser-med-30-pct