DK Nyt

Nu skal skraldespandene skille sig ud i Roskilde

KORT NYT22. NOV 2020 10.38

ROSKILDE: Skraldespandene i Roskilde har længe levet en ret anonymt liv. De har en diskret grå farve for ikke at dominere bybilledet alt for meget. Det har dog vist sig, at de har været lidt for anonyme, så de faktisk ikke bliver brugt så meget, som det er meningen. 

Nu har de fået en mindre anonym "vinterfrakke" på, så de i en periode stjæler noget mere opmærksomhed. Det er kommunens håb, at vil flere vænne sig til, hvor de står, og dermed bruge affaldsspandene.

Kommunen har også lavet en række tiltag, der skal sørge for at borgerne smider deres affald ud, når de bevæger sig uden for bykernen. På hjemmesiden roskilde.dk/affaldinaturen kan borgere få inspiration til bl.a. at tage en affaldspose med på gåturen eller møde op til en af de to årlige affaldsindsamlinger. 

rbr

https://www.dknyt.dkartikel/nu-skal-skraldespandene-skille-sig-ud-i-roskilde