Nu skal der ryddes op i de kystnære turismeprojekter
Illustration af Søndervig Feriepark
Foto: Ringkøbing-Skjern Kommune

Nu skal der ryddes op i de kystnære turismeprojekter

Nogle af arealreservationerne til forsøgsprojekter ved kysterne bliver ikke til noget alligevel. En oprydning skal åbne for udpegning af nye vandkantsprojekter.

I 2014 opstod ideen, at der skulle åbnes op for en række innovative turismeprojekter i ellers fredede og beskyttede kystområder, og under protester fra blandt andet naturfrednings-interesser er der siden udpeget potentielle forsøgsprojekter efter ansøgning.

I oktober 2015 blev de ti projekter udpeget - med mulighed for at få dispensationer  til at bygge, hvor det ellers er umuligt at få lov. Nu skal der ryddes op i dem, for flere af de ti projekter har ingen chancer for at blive til noget.

Det fremgår af Landsplanredegørelsen 2019 fra Erhvervsstyrelsen, hvor det formuleres, at 'Aftaleparterne vil efter oprydningen tage stilling til antallet af potentielle nye forsøgsprojekter for kyst- og naturturisme (mellem 0 og 15), idet ophævelse af uaktuelle reservationer skal have et væsentligt større omfang end de nye forsøgsprojekter. Igangsættelse af nye forsøgsprojekter kræver enighed i forligskredsen'.

Ud af de ti forsøgsprojekter er der blandt andre stadig liv i planen om Søndervig Feriepark - et badelandsprojekt i milliardklassen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Også et strandprojekt ved Fjellerup i Norddjurs Kommune - i langt mindre økonomisk skala - er godt på vej skridt for skridt.

Derimod er tommelfingeren lokalt forlængst vendt nedad for et hotelprojekt 'Øhavscenter Christiansminde', blandt andet efter at  Svendborg Kommune ikke støttede projektet. I Gribskov Kommune er projektet 'New Nordic Coast' med nyt strandhotel og havbad også lagt på hylden.

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/nu-skal-der-ryddes-op-i-de-kystnaere-turismeprojekter