DK Nyt

Nu skal de helt store forureninger fjernes

Nu har politikerne sat penge af til at rydde op i de store generationsforureninger.

Der er på finansloven sat millionbeløb af til at rense giftgrunde og opkøbe landbrugsjord.
 
Udover en række tiltag, der har til formål at styrke dansk økonomi, indeholder den aftale om en finanslov for 2021, som regeringen og dens støttepartier har indgået, også penge til en række tiltag orienteret mod miljøet.

Blandt andet indeholder aftalen 630 mio. kr. til at rense nogle af de giftgrunde, der er kendt som generationsforurening. Det fremgår af aftale-teksten, der er lagt ud på Finansministeriets hjemmeside.

Stammer fra 1950'erne og 1960'erne 

Generationsforurening dækker over gamle forurenede områder flere steder i landet. Et ofte omtalt eksempel er Høfde 42 ved Harboøre Tange.

Høfde 42 er et af tre områder på Harboøre Tange, der i dag er forurenet af kemivirksomheden Cheminovas produktion af pesticider i 1950’erne og 60’erne.

Et andet eksempel er den forurening, der har været fra Grindstedværket såsom ved Kærgård Klitplantage.

Udover rensningen af giftgrunde er der også sat i alt 660 mio. kr. af til, at staten fra 2021 til 2024 kan købe kulstofrig landbrugsjord. Det svarer til 165 mio. kr. om året.

- Ved at udtage lavbundsjorder og genoprette naturlig vandstand på områderne reduceres udledningen af drivhusgasser, står der i finanslovaftalen.

- For de afsatte midler kan der udtages cirka 5000 hektar landbrugsjorder, hvilket skønnes at bidrage med en samlet klimaeffekt på knap 75.000 ton CO2 i 2030.

Ritzau

https://www.dknyt.dkartikel/nu-skal-de-helt-store-forureninger-fjernes