DK Nyt

Nu gratis psykologhjælp til børn under 15 år i Aarhus

0-14-årige kan få fem gratis samtaler med en autoriseret psykolog fra PPR.
13. MAJ 2020 12.00

AARHUS: Aarhus Kommune står nu klar med et tilbud om gratis psykologsamtaler til alle børn og unge i alderen 0-14 år, oplyser kommunen.

Tilbuddet giver trængte børn og unge mulighed for at få op til fem gratis samtaler med en autoriseret psykolog fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Samtalerne kommer til at foregå i vante og trygge rammer på barnet skole, SFO eller fritidsklub.

Børn, unge eller deres forældre kan ringe ind til PPR og lave en aftale med en psykolog. Er man barn eller ung bliver man kontaktet indenfor to timer, mens forældre kan forvente svar indenfor en dag.

Med tilbuddet om gratis psykologhjælp udvider Aarhus Kommune indsatsen for at hjælpe børn og unge, som befinder sig i mistrivsel eller er i risiko for tidligt i livet at udvikle alvorlige psykologiske lidelser så som angst, depression, misbrug eller spiseforstyrrelse.

Aarhus Kommune tilbyder i forvejen gratis psykologhjælp til unge fra 15-27 år og telefonisk rådgivning via Ungekontakten.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/nu-gratis-psykologhjaelp-til-boern-under-15-aar-i-aarhus