DK Nyt

Frisk analyse før fase 2 i genåbningen:
Nu er der tal på, hvor hårdt nedlukningen har ramt: 10-20 pct.

Især restaurationsbranchen (75 pct.) og detailhandelen (25 pct.) har måttet holde for. Turisterhverv har blødt 90 pct.
29. APR 2020 6.28

Nedlukningen under coronakrisen har kostet dyrt for samfundsøkonomien, viser en analyse, som Finansministeriet har fået udarbejdet og sendt til Folketingets Finansudvalg. Især restaurationsbranchen, luftfarten og detailhandlen har måttet holde for.

Analysen giver ifølge finansminister Nicolai Wammen (S) 'et tydeligere billede af, hvor voldsom krisen er, og hvor den har ramt hårdest'.

- Samtidig viser analysen, at det er svært at adskille effekten af de tiltag, der er sat i værk mod sygdommen, og det faktum, at danskerne simpelthen har ændret adfærd og er blevet mere tilbageholdende i deres forbrug, siger han i en kommentar.

Folketingets partier er i gang med at forhandle om, hvordan den såkaldte fase 2 af genåbningen af Danmark skal foregå efter 10. maj.

'Tilbageholdende adfærd' forventes

Venstre har blandt andet været fortaler for, at restauranter og storcentre skal stå forrest i næste fase af genåbningen. Disse erhverv bidrager mest til samfundsøkonomien og lider derfor store tab i øjeblikket, fremgår det af analysen fra Finansministeriet.

'Samlet set peger de tilgængelige datakilder på, at produktionen er gået tilbage med mellem 10 og 20 pct., men med betydelig variation på tværs af brancher, idet især hoteller og restauranter er hårdt ramt,' hedder det i analysen.

Det understreges i analysen, at tallene er forbundet med nogen usikkerhed. Ifølge analysen har restaurationsbranchen oplevet en anslået tilbagegang i produktionen på 75 pct.

Hvis der igen bliver åbnet for restaurationsbranchen i fase 2 af genåbningen, vil det dog ikke nødvendigvis bringe produktionen tilbage til normalt niveau, 'idet der samtidig ses en tilbageholdende adfærd hos forbrugerne, blandt andet baseret på fortsatte generelle hygiejne- og afstandsretningslinjer', lyder det i analysen.

Flytrafik indstillet

Også detailhandlen er ramt med lukningen af storcentre og hårde restriktioner for de butikker, der fortsat har holdt åbent under nedlukningen.

Lukningen af indkøbscentre med videre anslås at påvirke omtrent 25 pct. af den samlede detailhandels produktion i den periode, hvor tiltaget varer ved. Det svarer til, at omtrent 60.000 beskæftigede er påvirket af tiltaget, skriver Finansministeriet i analysen.

Netop beskæftigelsen holder for under krisen. Ledigheden er steget med omkring 45.000 personer, mens der er ansøgt om lønkompensation for omkring 140.000 personer.

Turismeerhvervet er i den grad også ramt af coronakrisen. Det skyldes ikke mindst grænsekontrollen og andre indrejserestriktioner, som blandt andet holder udenlandske sommerhusgæster ude af Danmark.

Samtidig er næsten al flytrafik indstillet, og der anslås et produktionstab på omkring 90 pct. for hoteller, rejsebureauer og flyselskaber.

Ritzau

 

https://www.dknyt.dkartikel/nu-er-der-tal-paa-hvor-haardt-nedlukningen-har-ramt-10-20-pct