DK Nyt

Norsk 'Udbetaling Danmark' problematisk

Efter 5 års erfaringer med en central enhed meget lig Udbetaling Danmark, viser evaluering flere uheldige konsekvenser
KORT NYT22. FEB 2012 13.24

Norge indførte i 2006 den centrale enhed NAV, der i vid udstrækning er samme konstruktion som den danske Udbetaling Danmark. Flere evalueringer viser nu, at der er flere uheldige konsekvenser af den norske konstruktion. Det fortæller HK Kommunal i et nyhedsbrev.

De væsentligste negative erfaringer er, som HK Kommunal opridser dem:

  • Et flertal af medarbejderne oplever, at der sker et tab af kompetencer lokalt.
  • Servicen over for borgerne opleves af medarbejderne til at være blevet dårligere.
  • Der er blevet mere dobbeltarbejde, og sagsbehandlingen går bestemt ikke hurtigere nu end tidligere. Lang sagsbehandlingstid vurderes til at være den største udfordring.
  • Der er ikke blevet frigjort tid til at vejlede borgere eller følge op på deres sager.

Et særligt problem har it-systemerne udgjort. IT var ikke tilpasset opgave- og arbejdsdelingen. Og det bidrog til at skabe et dårligt samarbejde og udvikling af 'vi-de' kulturer mellem de forskellige instanser og niveauer. Og borgerne oplevede sig som kastebold mellem de forskellige instanser, fortæller HK Kommunal.

mou

 

https://www.dknyt.dkartikel/norsk-udbetaling-danmark-problematisk