Nordjylland undersøger operationer efter kvalitetstjek
Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix

Nordjylland undersøger operationer efter kvalitetstjek

Kvaliteten ved nogle operationer i Thisted er ikke altid, som regionen kunne ønske, lyder det. Derfor gennemgås en række af dem.
28. NOV 2019 12.34

NORDJYLLAND: En gennemgang af en række akutte ortopædkirurgiske operationer på Aalborg Universitetshospitals afdeling i Thisted har vakt bekymring. Derfor er der sat et større analysearbejde i gang.

- Vores bekymring går på, at vi har set, at kvaliteten ved nogle operationer ikke altid er, som vi kunne ønske os i Thisted. Derfor har vi handlet med det samme og har sat midlertidige tiltag i værk, da den faglige kvalitet har højeste prioritet, siger lægefaglig direktør på Aalborg Universitetshospital, Michael Braüner Schmidt.

I første omgang havde hospitalet undersøgt operationerne i en tre måneders periode af 2019, men de første resultater fik hospitalet til at udvide undersøgelsen til hele 2019. Resultatet viser faglige udfordringer og bekymringer for to områder: Operationer, der vedrører sår og dybere infektioner samt operationer på hofter, ben og fødder.

På den baggrund kontaktes cirka 500 borgere i disse dage af hospitalet via e-Boks. 30 genindkaldes til ambulant undersøgelse, mens resten kontaktes, for at skabe tryghed, fordi de er opereret i Thisted. Patienter uden e-Boks får brev med posten. 

Der indføres nu midlertidige tiltag på de ortopædkirurgiske afdelinger på Aalborg Universitetshospital i Aalborg og i Thisted. Tiltagene betyder, at de akutte ortopædkirurgiske operationer primært foretages i dagstimerne og samtidig bliver der ikke opereret i weekender. Opstår der behov for det, overflyttes enkelte patienter til hospitalet i Aalborg.

- Med denne midlertidige løsning kan vi sikre, at så mange akutte ortopædkirurgiske operationer som muligt forbliver i Thisted. Det er et stort fokus for os. Men vigtigst af alt er patientsikkerheden og, at vores patienter får den faglige kvalitet i behandlingen, som de har krav på, siger Michael Braüner Schmidt.

Forretningsudvalget og regionsrådet vil henholdsvis 9. og 17. december 2019 få forelagt en handleplan, som blandt andet vil indeholde løsninger på kort og længere sigt i forhold til den ortopædkirurgiske aktivitet i Thisted.

ibs

Fakta

  • Ortopædkirurgien i Region Nordjylland er organiseret som én enhed under Aalborg Universitetshospital. Der er ortopædkirurgi på hospitalerne i Hjørring, Frederikshavn, Farsø, Aalborg og Thisted. 
  • De specialiserede funktioner er primært beliggende i Aalborg, mens der primært er hovedfunktionsbehandling på de øvrige hospitaler. Patientforløb, som ikke kan håndteres på de mindre hospitalsmatrikler, overføres dermed til hospitalet i Aalborg og det samme gælder, hvis der opstår komplikationer i efterforløbet til en behandling.

Kilde: Aalborg Universitetshospital

https://www.dknyt.dkartikel/nordjylland-undersoeger-operationer-efter-for-lav-kvalitet