DK Nyt

Ni institutioner i Aabenraa får ekstra 12 mio. kr.

KORT NYT13. DEC 2019 8.14

AABENRAA: Børne- og Undervisningsministeriet har bevilget 11,8 mio. kr. til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til ni institutioner i Aabenraa Kommune, som skal være med til at styrke kvaliteten af indsatsen for sårbare og udsatte børn i de første 1.000 dage.

Læring og trivsel skal fremmes for sårbare og udsatte 0-2-årige. For at det arbejde styrkes yderligere i Aabenraa Kommune, har Børne- og Undervisningsministeriet netop meddelt, at kommunen tildeles 11.807.719 kroner fra ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange sårbare og udsatte 0-2-årige.

Tilskuddet, Aabenraa Kommune har fået bevilget på vegne af ni selvejende, kommunale og private institutioner, er fordelt i perioden fra 1. oktober 2019 til 31. december 2022. Midlerne skal lægges oveni det vedtagne budget, og der kan ikke opkræves forældrebetaling af udgifterne til den styrkede indsats. Samtidig udmøntes midlerne under betingelse af, at bevillingerne til puljen videreføres på de kommende års finanslove.

MG

https://www.dknyt.dkartikel/ni-institutioner-i-aabenraa-faar-ekstra-12-mio-kr