DK Nyt
NemRefusion gir problemer på Bornholm

NemRefusion gi'r problemer på Bornholm

Arbejdsgivere har mistet refusion af sygedagpenge, fordi de har indberettet forkert
28. JUL 2011 11.13

BORNHOLM: Enkelte arbejdsgivere har mistet refusion af sygedagpenge, fordi de har indberettet forkert i det digitale NemRefusion, som fra 1. september 2011 bliver obligatorisk for alle virksomheder.

- Det er smadderærgerligt, og det viser, at det er vigtigt at være ekstra omhyggelig, når man bruger et nyt system, siger chef for Borgercenteret Michael Hansen Bager.

Fra 1. september vil en indberetning på papirblanketter medføre et afslag, og det er derfor vigtigt, at især virksomheder og selvstændige bliver klar til at bruge systemet.

Forudsætningen for at bruge systemet er, at virksomhederne har en digital medarbejdersignatur, der skal bruges for at kunne indberette syge- og barselsfravær på www.nemrefusion.dk .

- Vi har generelt gode erfaringer med de digitale indberetninger, men vi er lidt nervøse for at ikke alle virksomheder er klar og at vi derfor modtager forkert indberettede sager efter 1. september. Derfor håber vi, at virksomhederne vil bruge august måned på at blive klar og vi er selvfølgelig parat til at vejlede, slutter Michael Hansen Bager.

mou

 

https://www.dknyt.dkartikel/nemrefusion-gi-r-problemer-paa-bornholm