DK Nyt

Nej, ansatte må hverken tage imod gaver under eller efter corona

Ombudsmanden præciserer reglerne, efter at sygehusdirektør udtalte sig om shampoo og kagemænd.

En virksomhed på Langeland, som gerne ville forære shampoo og læbepomade til sygeplejersker, endte som en sag hos Ombudsmanden.

Han indskærper nu i en udtalelse, at nej, offentligt ansatte kan ikke frit modtage gaver, heller ikke i tider med corona.

Sagen startede, da en importør af hår- og hudplejeprodukter på Langeland i marts sagde ja til en kundes spørgsmål om at være med til at donere shampoo, hårbalsam og læbepomade som en påskønnelse til de sygeplejersker, som knoklede løs for at få styr på coronaberedskabet.

- Vi blev spurgt, om vi ville donere nogle produkter til sygeplejerskerne på hospitalet i Skejby, og det sagde vi ja til. For de knokler som sindssyge, fortalte lagerchef Per Lauritsen til Fyns Amts Avis.

En kasse med produkter blev sendt afsted, både til Skejby og til Regionshospitalet i Herning. Men her blev de afvist på grund af smittefare. 

I forvejen havde TV Midtvest berettet om, hvordan det strømmede ind med kagemænd, mad og gaver til sygehuspersonalet.

Vent, til vi kommer på den anden side

I en opfølgende artikel fortalte hospitalets direktør, Poul Michaelsen, at det på grund af regionale retningslinjer ikke var tilladt at tage imod andet end fx værnemidler.

- Vores grundtilgang er, at vi meget gerne vil tage imod det, bare ikke lige nu. Vent, til vi kommer på den anden side af den her pandemi, sagde hospitalsdirektøren til Fyns Amts Avis.

Det er den udtalelse, som har fået ombudsmanden, Niels Fenger, til at reagere.

'Jeg har stor sympati for, at firmaer og enkeltpersoner ønsker at støtte f.eks. sundhedspersonalet på et sygehus med gaver for at vise deres opbakning. Men offentligt ansatte kan som det klare udgangspunkt ikke tage imod gaver, og disse regler gælder også i corona-tider', skriver han i en udtalelse.

Region har præciseret tetningslinjer

Han konstaterer, at Region Midtjylland har bekræftet, at de ansatte som det klare udgangspunkt ikke må tage imod gaver – heller ikke under eller efter corona-epidemien. Og at det også fremgår af regionens almindelige retningslinjer om ansattes modtagelse af gaver.

I de supplerende covid-19-retningslinjer, som blev lavet ved pandemiens start, henstillede regionen imidlertid til, at eventuelle erkendtligheder til personalet eller hospitalet venligst blev givet efter pandemien.

Regionen har nu revideret og præciseret retningslinjerne, da den erkender, at de kunne give indtryk af, at de ansatte kunne modtage gaver efter corona-epidemien. Det stiller ombudsmanden tilfreds, og derfor foretager han sig ikke mere i sagen.

Sådan er reglerne om gaver

Offentligt ansatte må som det klare udgangspunkt ikke modtage gaver eller andre fordele fra borgere eller virksomheder, som de tilbydes i kraft af deres ansættelse. 

Begrebet 'gaver og andre fordele' skal forstås bredt, og dækker både fysiske ting som chokolade, vin og bøger, og ikke-fysiske ting som tilbud om rabatter, rejser, kurser eller forplejning. Der findes ikke en konkret bagatelgrænse for, hvornår der er tale om en gave.

Reglerne skal være med til at sikre, at der ikke skabes tvivl om den offentligt ansattes saglighed eller upartiskhed i forbindelse med arbejdets udførelse. Desuden skal reglerne være med til at sikre, at der ikke opstår en mere generel mistillid til de hensyn, der ligger bag den offentlige forvaltnings afgørelser og beslutninger.

Vejledningen 'God adfærd i det offentlige' uddyber reglerne. Her står om såkaldte taknemmelighedsgaver

'Ansatte kan modtage beskedne ’taknemmelighedsgaver’ i de særlige tilfælde, hvor det kan synes uhøfligt og være en skuffelse for giveren, hvis gaven returneres. Dette ses særligt at være tilfældet, hvis der er en personlig relation mellem giveren og modtageren. Det kan fx gælde for plejepersonale eller pædagoger. (…)

Eksempel: En patient forærer efter endt indlæggelse lægen en buket blomster.

I disse tilfælde vil de ansatte som udgangspunkt kunne modtage gaven af hensyn til borgeren. Der er tale om beskedne taknemmelighedsgaver for en serviceydelse af personlig karakter for borgeren eller om en relation mellem borgeren og den ansatte, som har et personligt præg.'

Om gaver til en myndighed står der bl.a.:

'En myndighed kan i et vist omfang modtage gaver, hvis gaven er tiltænkt myndigheden som institution og ikke myndighedens ansatte som personer. På statens område er dette fx forudsat i Finansministeriets budgetvejledning. Tilsvarende kan kommuner og regioner efter omstændighederne modtage gaver til brug for varetagelse af deres opgaver.

Eksempel: En privat fond betaler for opsætning af et legestativ i en børnehave.

Eksempel: En privat fond forærer en kommune en skulptur til opstilling i offentligt rum.

Kommunen kan som udgangspunkt modtage de pågældende gaver, da der reelt er tale om en gave til kommunens borgere og ikke til kommunens ansatte.

Myndigheden skal være opmærksom på, at almindelige forvaltningsretlige principper også gælder i forbindelse med myndigheders modtagelse af gaver.

En gave til en myndighed, der reelt kommer de ansatte til gode, skal behandles efter principperne om offentligt ansattes modtagelse af gaver.'

Kilde: Ombudsmanden

https://www.dknyt.dkartikel/nej-ansatte-maa-hverken-tage-imod-gaver-under-eller-efter-corona