DK Nyt
Nedlægger 40 job uden at fyre

Nedlægger 40 job uden at fyre

Holbæks nye skolestruktur resulterer ikke i afskedigelser af lærere - kun 13 skal flytte arbejdssted

HOLBÆK: Ingen lærere i Holbæk bliver afskediget i forbindelse med, at der skal frigives midler til kvalitetsudviklingen af kommunens folkeskoler. Det er derimod lykkedes at nedlægge 40 stillinger ved ikke at genbesætte midlertidige stillinger og ved naturlig afgang, oplyser kommunen. Det glæder børne- og ungechef Pia Hjørtoft utroligt meget.

 

Det har været nødvendigt at nedlægge ca. 40 lærerstillinger som et led i at frigive de 20 mio. kr., som byrådet har besluttet skal findes og geninvesteres i folkeskolen.

- Men vi har heldigvis kunne nedlægge de ca. 40 stillinger ved, at medarbejdere er gået på pension og ved ophør af tidsbegrænsede stillinger, siger Pia Hjørtoft.

 

- Jeg sætter stor pris på skoleledernes fokus på styring af skolernes økonomi, og at de blandt andet ikke har forlænget tidsbegrænsede stillinger. Samtidigt vil jeg også gerne sige tak til Danmarks Lærerforenings lokale afdeling, som på en konstruktiv måde har arbejdet tæt sammen med os mod målet om, at ingen lærere skulle afskediges.

Få lærere skal flytte til en ny skole
Ændringerne af skoleområdet, der blandt andet indebærer, at udskolingsafdelinger bliver lagt sammen, betyder, at lærerne skal placeres de rigtige steder i forhold til omstruktureringen af opgaverne.

Helt konkret betyder det, at nogle lærere skal skifte undervisningssted i forbindelse med, at den nye skolestruktur træder i kraft 1. august.

Ud af det samlede antal kommunalt ansatte lærere på ca. 800 skal kun 13 lærere flyttes til nye skoler. Kun syv af disse lærere skal arbejde på helt nye skoler som følge af ny skolestruktur. De resterende seks lærere skal flyttes på grund af faldende elevtal i specialinstitutioner, og de skulle være flyttet uanset ny skolestruktur.

Derudover skal et lille antal lærere flytte undervisningssted som følge af den årlige øvelse, der handler om det kommende skoleårs fagfordeling.

 

https://www.dknyt.dkartikel/nedlaegger-40-job-uden-at-fyre