DK Nyt
Naturnationalparker bliver med elge, stude og krondyr
Græssende stude vedligeholder den fredede natur omkring Fussingø. Fussingø Hovedgård i baggrunden anvendes i dag til bl.a. udstillinger, naturskole samt til domicil for Skov- og Naturstyrelsen.
Foto: Morten Rasmussen, Biofoto, Ritzau Scanpix

Naturnationalparker bliver med elge, stude og krondyr

Forslag til naturnationalparker i Gribskov og Fussingø er nu sendt i høring. Der er planlagt 15 i alt.

Om et år skal man kunne møde elge i Gribskov i Nordsjælland og stude og krondyr i Fussingø ved Randers.

Det er nogle af de konkrete planer for Danmarks to første naturnationalparker, som regeringen har aftalt med SF, De Radikale, Enhedslisten og Alternativet. Aftalen blev indgået tilbage i juni, og nu har miljøminister Lea Wermelin (S) sendt planerne i offentlig høring.

De nye naturnationalparker ligger på statens arealer, og de bliver uden skov- og landbrugsproduktion. Målet er at udvikle varierede naturtyper som levesteder for pressede og truede arter, og de græssende dyr bliver en del af de fremtidige økosystemer.

I planerne er der lagt vægt på, at naturnationalparkerne skal være åbne for borgere, der vil ind og opleve naturen og dyrene. 

Borgere inddraget

Ni forskere og en arbejdsgruppe med 18 interesseorganisationer har sammen med lokale projektgrupper i de to områder været inddraget i Naturstyrelsens arbejde med at lave projektforslagene. 

Med parkerne bliver der skabt store, sammenhængende naturområder, hvor naturen har førsteprioritet. I Gribskov omfatter planen ca. 1.300 hektar = ca. 13 km2, mens der i Fussingø er tale om ca. 835 hektar = godt 8 km2.

I anlægsfasen bliver den vildere natur hjulpet godt på vej ved at fjerne dræn og lukke grøfter, så vandet kan løbe frit. Småsøer, vandhuller og sumpe vil finde vej tilbage i landskabet til gavn for sjældne planter, guldsmede, fugle, padder og andre dyr.

Der bliver også fjernet invasive dyr, træer og planter, som ikke hører hjemme i den danske natur. Forekomsten af ikke-hjemmehørende træer vil blive reduceret, ligesom nogle træer bevidst bliver skadet ved såkaldt veteranisering, så der løbende skabes mere dødt ved til gavn for en række svampe, insekter og fugle.

I høringsfasen vil der blive afholdt to virtuelle informationsmøder 3. og 5. maj om henholdsvis Fussingø og Gribskov. 

De næste tre er udpeget

I alt har forligspartierne en hensigt om at oprette op mod 15 naturnationalparker.

Udover de to i Fussingø og Gribskov udpegede partierne i sidste uge Almindingen på Bornholm, Stråsø mellem Herning og Holstebro samt Tranum ved Jammerbugt som de næste tre, der skal etableres.

Læs mere om naturnationalparkerne her.

Find høringsmateriale om Fussingø her.

Find høringsmateriale om Gribskov her.

ak

https://www.dknyt.dkartikel/naturnationalparker-bliver-med-elge-stude-og-krondyr