DK Nyt

Nationalbanken ser nu lysere på udviklingen i økonomien

Forventet vækst i år 3,3 pct. I marts siden lød skønnet på 1,4 pct.
23. JUN 2021 8.56
TEMA: Corona

Efter et hårdt slag af coronakrisen er dansk økonomi kommet på benene igen, og det får Nationalbanken til at vente en høj vækst i økonomien. I en ny prognose fremgår det, at Nationalbanken for i år venter en vækst i bruttonationalproduktet på 3,3 pct.

Det er en mere end en fordobling i forhold til den seneste prognose fra marts på 1,4 pct. En af forklaringerne fra Nationalbanken på den større optimisme er, at den samlede aktivitet i dansk økonomi er tæt på at være tilbage på niveauet fra før coronapandemien.

Samtidig er dansk økonomi hjulpet på vej af et stærkt opsving i den private efterspørgsel.

- Den økonomiske politik har i høj grad bidraget til at holde hånden under virksomheder og husholdninger under nedlukningerne. Aktiviteten er vendt hurtigt tilbage efter genåbningen, og efterspørgslen er stærk, siger nationalbankdirektør Lars Rohde i en kommentar.

Mens der for 2021 ventes en vækst i bruttonationalproduktet på 3,3 pct., er der for 2022 og 2023 forventning om stigninger på henholdsvis 3,7 pct. og 2,2 pct.

Sammenlignet med marts-prognosen er der ikke ændret på 2023-skønnet, men 2022-skønnet er justeret ned fra 4,5 pct. Samlet er der dog tale om et opjusteret skøn hen over de tre år.

Advarer mod flaskehalse

I sin nyeste prognose advarer Nationalbanken om, at der er tegn på opbygning af flaskehalse i industri og byggeri. Det kalder på politisk handling, vurderer nationalbankdirektøren.

- Det er tid til at tilpasse den ekstraordinære finanspolitiske støtte til økonomien, og regeringen bør være klar til at stramme finanspolitikken mere end planlagt, da økonomien er på vej mod en mild højkonjunktur, siger Lars Rohde.

Konkret peger han på boligjobordningen, også kaldet håndværkerfradraget, som et sted, hvor finanspolitikken bør strammes. Ifølge Lars Rohde kaster boligjobordningen lige nu mere benzin på bålet i en sektor, der i forvejen er fuld gang i.

Ritzau

https://www.dknyt.dkartikel/nationalbanken-ser-nu-lysere-paa-udviklingen-i-oekonomien