DK Nyt

Næstved giver prøveperiode inden uddannelsesskift

KORT NYT18. JUN 2021 7.23

NÆSTVED: Med aftalen Garanti-skole vil Næstved Kommune og de lokale ungdomsuddannelser sørge for, at færre unge ryger ud af uddannelsessystemet. Man må kun starte på en erhvervsuddannelse tre gange, og for unge, der ikke er sikre på deres uddannelsesvalg, kan det betyde, at de ender uden for uddannelse. 29 pct. af unge i Næstved og Region Sjælland har ikke gennemført en ungdomsuddannelse, når de fylder 25 år. Det skriver kommunen.

Aftalen er lavet i Næstved Uddannelsesråd, der består af kommunen og områdets ungdomsuddannelser. De unge får mulighed for at afprøve en anden uddannelse i en periode, inden de beslutter, om de vil skifte. Det er uden, det tæller som et af de tre studiestart. Prøveperioden skal hjælpe den unge til at afklare, hvad der er det rette uddannelsesvalg. Der skal laves en individuel aftale med uddannelsesstedet om at prøve det af. Herefter kan den unge vælge at skifte uddannelse, forblive på den nuværende eller helt at stoppe.

Udover muligheden for en prøveperiode, skal den unge i højere grad også støttes og vejledes af uddannelsesvejledere. Samtidig vil unge ikke kunne droppe ud, uden der er lavet en plan for, hvad der videre skal ske. Aftalen træder i kraft til september, hvorefter samarbejdet bliver tættere mellem kommune, uddannelse og uddannelsesvejleder. Til august starter Garanti-skole op med et fælles arrangement for skoleledere, politikere og vejledere.

mh

https://www.dknyt.dkartikel/naestved-giver-proeveperiode-inden-uddannelsesskift