Næse til Eva Kjer Hansen for at nøle med østersregler

KORT NYT20. FEB 2019 14.45

FOLKETINGET: Et flertal i Folketinget bestående af DF, S, SF og EL og ALT kritiserer i skarpe vendinger fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) for at have trukket en aftale om skærpede regler for muslinge- og østersfiskeri i langdrag hele efteråret - og for at have ignoreret gentagne opfordringer om en hurtigere implementering af reglerne, oplyser DR Nyheder.

Stridens kerne er en politisk aftale fra juni sidste år, hvor alle Folketingets partier blev enige om at skærpe reglerne for muslinge- og østersfiskeriet i Limfjorden. Formålet var at støtte de små fiskere i konkurrencen med storfiskerne. Aftalen betyder blandt andet, at fiskere med mere end tre licenser for blåmuslinger og/eller østers, skal afhænde dem inden udgangen af 2026. Aftalen blev indgået den 19. juni, men reglerne trådte først i kraft 11. december. I mellemtiden købte en storfisker nye licenser, som vedkommende ikke kunne have købt, hvis de skærpede regler var trådt i kraft hurtigere, har Berlingske afsløret.

Fiskeriordfører Ib Poulsen (DF) hævder, at han allerede umiddelbart efter sommerferien pressede på hos ministeren for at få reglerne til at træde i kraft hurtigst muligt. Han bakkes op af flere af de øvrige fiskeriordførere. Men Eva Kjer Hansen har fastholdt en anden version af forløbet, nemlig at DF-ordføreren først i november udtrykte ønsket om, at lovændringerne skulle træde hurtigere i kraft.

ka

Læs hele historien hos DR.

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/naese-til-eva-kjer-hansen-for-at-nle-med-stersregler