DK Nyt
Nabokommuner styrker autismetilbud

Nabokommuner styrker autismetilbud

Nyt samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk og Gentofte vil beholde tilbud lokalt, men opretholder vel placerede udenbys borgere

LYNGBY-TAARBÆK / GENTOFTE: Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommune har netop vedtaget en ny samarbejdsaftale på autismeområdet for i fællesskab at kunne give voksne borgere med autisme målrettede tilbud i lokalområdet. På sigt ønsker Lyngby-Taarbæk og Gentofte tilsammen at have både dag - og døgntilbud, der dækker alle behov inden for autismeområdet.

- Vi ønsker med samarbejdet at sikre, at vi her i lokalområdet kan tilbyde vores voksne borgere med autisme de tilbud og den kvalificerede støtte, de har behov for i deres dagligdag og udvikling. Jeg ved, at nogle borgere og pårørende har været nervøse over denne udmelding, så jeg vil gerne pointere, at de borgere, der i dag er velplaceret i udenbys tilbud, naturligvis fortsat vil blive der, siger Sofia Osmani (K), udvalgsformand for Social- og Sundhedsudvalget i Lyngby-Taarbæk.

Lyngby-Taarbæk driver i dag to botilbud med 51 pladser, og Gentofte driver i dag to tilbud med plads til i alt 15 beboere samt en række tilbud på beskæftigelses-, dag-, og fritidsområdet.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/nabokommuner-styrker-autismetilbud