DK Nyt

Når leverandøren er et dårligt bekendtskab

Behov for vejledning om mulige løsninger, når leverandører ikke overholder internationale konventioner i kontrakter
KORT NYT10. JAN 2011 7.00

En vejledning om virksomhedernes sociale ansvar skal gælde for hele det offentlige område og også omfatte situationen, når leverandøren ikke har holdt aftalerne i kontrakten. Det er ønsket fra KL, 

Der er behov for fælles vejledninger om CSR (Corporate Social Responsibility) for hele det offentlige område, skriver Jan Trøjborg, formand for KL, i et brev til erhvervsminister Ole Sohn (SF).

'Der har de senere år været et stigende fokus på offentlige myndigheders samarbejde med private leverandører, der bevidst eller ubevidst overtræder internationale konventioner i forbindelse med varefremstillingen', skriver Jan Trøjborg i brevet, som refereres i Magasinet Arbejdsmiljø.

Kommunerne oplever således sager, hvor de som indkøbere stilles til regnskab for private leverandørers overholdelse af FN-konventioner og generelt samfundsansvar, CSR. Konsulent Peter Riis, KL, oplyser, at foreningen egentlig ikke efterlyser fælles regler, men mere grundige vejledninger, som gennemgår problemstillingerne, og som giver eksempler på mulige løsninger.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/naar-leverandoeren-er-et-daarligt-bekendtskab