DK Nyt

Muligt databrud i Rudersdal kan også gælde andre kommuner

KORT NYT27. JAN 2021 6.33

RUDERSDAL: En teknisk journaliseringsfejl har betydet, at en række dokumenter, som skulle være lukkede, har været mulige at fremsøge for kommunens medarbejdere, oplyser Rudersdal Kommune. Fejlen er af en art, så kommunen vurderer, at andre kommuner kan have samme problemstilling.

Det mulige databrud drejer sig om dokumenter fra en periode fra 1. kvartal 2018 og frem til december 2020. Det er kun medarbejdere i Rudersdal Kommune, som potentielt har haft mulighed for at fremsøge dokumenterne, men ud fra logningssystemerne er det ikke påvist, at der faktisk er sket misbrug af adgang, eller at medarbejdere uberettiget har søgt adgang.

Baggrunden for det mulige databrud var en teknisk fejl i integrationen mellem kommunens journaliseringssystem Acadre og en skabelonløsning til Word. Kommunen har indberettet sagen til Datatilsynet og har for sit eget vedkommende fået rettet den tekniske fejl, så alle dokumenter nu er journaliseret korrekt, oplyser kommunen.

mk

https://www.dknyt.dkartikel/muligt-databrud-i-rudersdal-kan-ogsaa-gaelde-andre-kommuner